Karahanlılar Devleti Hakkında Bilgi Özet

Konusu 'Tarih konu anlatımı' forumundadır ve Lavinia tarafından 18 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Karahanlılar Hakkında Kısa Bilgi

  Karahanlılar (840 - 1212)

  Uygur Devleti'nin yıkılmasından sonra Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından Türkistan'da kurulmuştur. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dır. Devlet 932 yılında Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet'i resmen kabul etmiş ve Yusuf Kadir Han döneminde de en parlak dönemini yaşamıştır.
  İlge Han zamanında Gaznelilerle birlikte Samanoğlu Devleti'ne son veren Karahanlılar, daha sonra Horasan için Gaznelilerle savaştı ancak başarılı olamadılar. Taht kavgaları sonucu Doğu Karahanlılar ve Batı Karahanlılar diye ikiye ayrıldılar (1046). Doğu Karahanlılar 1130'da Karahıtaylar; Batı Karahanlılar ise 1211'de Harzemşahlar tarafından yıkıldılar.

  Karahanlıların Özellikleri:

  - Orta Asya'da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.
  - Türk-İslam kültürünün temellerini atmış; ilk yazılı eserleri vermişlerdir. Bunlardan en önemlileri Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Bilig ile Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Lügati't Türk, Edip Ahmet Yükneki'nin yazdığı Atabetü'l-Hakayık ve Hoca Ahmet Yesevi'nin webokur.net yazdığı Divan-ı Hikmet'tir.
  - Ribat adıyla ilk kervansarayları yapmışlardır.
  - İlk medreseyi kurmuşlardır.
  - Hükümdar ailesi de halkı da tamamen Türklerden oluştuğu için Türkçe'ye ve Türk kültürüne büyük önem vermişlerdir.
  - Orta Asya Türk kültürünü Selçuklulara taşımada köprü görevi yapmışlardır.
  - Kervansaraylar inşa etmiş ve düzenli posta örgütünü kurmuş ilk Türk-İslam devletidir.

  Kaynak: Final tarih el kitabı