Karahanlılar Hakkında Bilgi Özet

Konusu 'Hakkında bilgi' forumundadır ve Lavinia tarafından 15 Ocak 2013 başlatılmıştır.


 1. Karahanlılar Hakkında Bilgi Kısaca

  Karahanlılar Devleti, Uygurların dağılmasından sonra Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından Doğu ve Batı Türkistan’da kurulmuştur (840).

  Karahanlı hükümdarlarından Satuk Buğra Han’ın etkisiyle Karahanlılar arasında İslâmiyet’in yayılması hızlanmış ve Karahanlılar Orta Asya’da ilk Müslüman Türk devleti haline gelmiştir.

  Türklerin İslâmiyet’e geçişlerinde ve Türk kültürüyle İslâm kültürünün kaynaşmasında etkili olan Karahanlıların parçalanmasında taht kavgaları etkili olmuştur.

  Kültür ve uygarlık alanında ilerleyen Karahanlılar;
  Karahanlı Devleti'nde resmi dil Türkçe idi. Resmi yazılar Uygur alfabesi ile yazılıyordu. Karahanlı Devleti'nin bu milli kimliği sayesinde bu dönemde Türk kültürü oldukça gelişmiş ve Türk kültürü açısından çok önemli olan birçok eser yazılmıştır.

  -Türkçeye önem vermişler ve resmi dil olarak kullanmışlardır.

  -Türk dilini ve kültürünü devam ettiren Karahanlılar ilk Türk – İslâm eserlerini ortaya koymuşlardır.

  -En önemli eserleri, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig ve Kaşgarlı Mahmut’un Divan’ı Lügati’t Türk adlı eserleridir.

  -Türk – İslâm tarihinde ilk medreseleri kurarak eğitime önem vermişlerdir.

  -Türk tarihinde ilk kervansarayları kurarak ticareti geliştirmişlerdir.