Kast Sistemi Nedir ve Özellikleri

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Nehir tarafından 14 Eylül 2013 başlatılmıştır.

 1. Kast Sistemi Nedir Kısaca

  Bu sistemin temel amacı Hint halkının toplumsal bilinçlenmesini engellemektir. Halkı, aralarında derin uçurumlar bulunan sınıflara ayırarak bir araya getirmemeye, millet olma bilincine ulaştırmamaya çalışmışlardır. Kast sistemindeki sınıflar arasında geçiş söz konusu değildi. Farklı sınıflara mensup kişilerin evlenmesi de yasaklanmıştı. Meslekler babadan oğula geçerdi. Kast sistemindeki sınıflar şunlardı.
  Brahmanlar: En üst sınıfı oluşturmuşlardı. Din adamlarıydı.
  Ksatrialar: Asker ve soyluların oluşturduğu yönetici sınıftı.
  Vaysialar: Esnaf ve sanatkarların yanı sıra çiftçilerin de yer aldığı orta tabakaydı.
  Südralar İşçi sınıfıydı.
  Paryalar : Sistem dışı kalanlardı. Hiçbir hakkı olmayan, en ağır işlerde çalıştırılan köle sınıfıydı.
  Kast sistemi sayesinde siyasi otoriteyi elinde bulunduran Ariler; dinî otoriteyi egemenlikleri altına almak amacıyla Hindistan'da yeni bir din ortayaçıkarmışlardır. Veda Dini (Brahmanizm) adı altında Ariler tarafından ortaya çıkarılan bu yeni dine karşı Hint halkını baskıdan kurtarmak amacıyla Budizm adıyla yeni bir din daha oluşturulmuştur. Felsefi dinlerin en önemlilerinden olan Budizm Hindistan'da ortaya çıkmasına rağmen Çin'de yayılma fırsatı bulmuştur. Hindistan'da Kast sisteminin olumsuzlukları Gazneli Mahmud'un Hindistan'ı fethedip İslamiyet'i burada yaymaya başlamasıyla silinmeye başlamıştır.
  Hindistan'da yerli halk hariç olmak üzere pek çok millet tarafından merkezî devletler kurulmuş ancak uzun süre siyasi varlıklarını devam ettireme-mişlerdir.
  Hint halkı Sanskrit Alfabesi'ni kullanmıştır