Katı maddelerde kütle hacim ilişkisi nedir

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Ayaz tarafından 3 Eylül 2014 başlatılmıştır.

 1. Katı maddelerde kütle hacim ilişkisi hakkında bilgi

  * Katı maddelerin biçimi belirlidir.Öğrneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,sil gi….vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez.
  * Sıvı ve gaz halindeki maddeler, içinde bulunduğu kabın şeklini alır.
  * Un,kum,toz şeker..vb.ince taneli akabilen katı maddeler de bulunduğu kabın şeklini alırlar.
  * Katı ve sıvı maddelerin hacimleri belirlidir.Bunların hacimleri bulundukları kaba göre değişmezler.Gaz halindeki maddeler kabı tümüyle doldururlar.

  Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

  * Maddenin bazı özelliklerini ölçmek olanaklıdır.
  * Kütle,haci ve sıcaklık gibi maddeler ölçülebilir.

  KÜTLE:

  * Her madde tanecikli yapıdadır.Maddeyi oluşturan tanecikler gözle ve mikroskopla görülemezler.
  * Bir maddenin kütlesini o maddenin yapısındaki tanecik sayısı oluşturur.Bu sayı madde miktarını verir.
  * Buna göre kütle;madde miktarı demektir.
  * Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
  * Bir maddenin kütlesini kilogram (kg) ile belirleriz.
  * 1 kilogramın binde birine gram denir.Gram kısaca g ile gösterilir.Buna göre; 1000 gram=1 kg.
  * Havanın da kütlesi vardır.Örneğin içi hava ile dolu olan topun kütlesini ölçebiliriz.

  HACİM:

  * Her madde bulunduğu ortamda bir yer kaplar.
  * Bir maddenin bulunduğu ortamda kapladığı yere Hacim denir.
  * Bir sıvının ağırlığını ölçerken,ilk önce içine katılan kabın ağırlığı hesaplanır.Buna DARA denir.
  * Buna göre her maddenin bir hacmi vardır.
  * Katı ve gaz halindeki maddelerin hacimleri metreküp ile ölçülür. m³ biçiminde gösterilir.
  * Metreküpün milyonda birine santimetreküp denir ve cm³ ile gösterilir.
  * Prizmatik biçimli katı maddelerin (küp …vb.) hacimleri üç boyutlu çarpılarak ölçülür.
  * Küp ve prizma biçimindeki katıların hacimleri V=a x b x c bağıntısı ile bulunur.
  * Sıvıların hacimleri dereceli silindir yardımıyla ölçülür.
  * Aşağıdaki şekilde içi su dolu dereceli silindire taş atılmış ve silindirdeki suyun seviyesi yükselmiştir. Yani hacmi değişmiştir.Burada sıvının hacmi kolayca ölçülebilir.Dereceli silindirdeki sıvı hangi sayıya denk geliyorsa o sayı sıvının hacmidir.Ancak taşın hacmini hesaplamak istersek şu yolu
  Yapmamız gerekir..Dereceli silindirin taş atıldıktan sonraki hacminden
  Taş atılmadan önceki hacmi çıkartılır.Çıkan sonuç ise Taşın hacmidir.

  Bunu da şu formülle gösteririz; V taş=V2-V1 ‘e eşittir.Buradaki V2 (katının dereceli kaba atıldıktan sonraki sıvının seviyesi)
  V1 (katının dereceli kaba atılmadan önceki sıvının seviyesi)  * Sıvının hacmi Litre ile ölüçülür. L ile gösterilir.
  * Mililitre (Ml) litrenin binde birine eşittir.  Not:(ÖNEMLİ)1 Litre (L)=1000 mililitre (mL) ‘dir.
  1 Litre (L)=1 dm³ ve
  1 Mililitre (mL)=1 cm³ tür.


  ÖZKÜTLE (Yoğunluk):

  * Bir maddenin 1 cm³ nün kütlesine ÖZKÜTLE (Yoğunluk)denir.
  * Özkütle ayırt edici özellik taşır.Çünkü her maddenin özkütlesi vardır.
  * Bazı maddelerin özkütleleri aşağıda verilmiştir.


  Madde Özkütle (g/cm³)
  Su 1
  Buz 0,5
  Civa 13,6
  Demir 7,8  SICAKLIK:

  * Maddelerin sahip olduğu sıcaklık da kütle ve hacim gibi ölçülebilir.
  * Maddelerin sıcaklığını ölçen araçlara termometre (sıcaklık ölçer) denir.
  * Kullandığımız termometreler Celcius (Selsiyus) birimine göre bölmelenmiştir.
  * Bu bölmelemede 0 ºC buzun erime sıcaklığını,100ºC ise suyun kaynama noktasını gösterir.Aradaki 100 bölmenin her biri 1 celcius (selsiyus) derecesine (ºC) eşittir.
  * Bir madde ısındıkça Sıçaklığı artar.