Kelime-i Şehadet İle İlgili Ayetler

Konusu 'Ayet ve Hadisler' forumundadır ve Yavuz tarafından 18 Ekim 2012 başlatılmıştır.


 1. Kelime-i Şehadetle İlgili Ayetler Ve Hadisler

  Kelime-i Şehadet İle İlgili Ayet Ve Hadisler Nelerdir

  Cenabı Allah bütün peygamberlerini, insanların Allah'ı (cc) birlemeleri, Kendisinden başka ilah tautmayıp tanımamaları için göndermiştir. Şehadet kelimesi insanın kendi kendisini mahşerde itiraf etmek üzere şahit tutması demektir. Dil ile söylendiğinde fıkhi olarak müslümanlardan sayılır. Kalbi olarak Allah'a karşı ilahlık taslayanları inkar edip yalnızca Allah'a (cc) iman etmediği müddetçe mahşerde uzuvları gerçeği dile gelip söyleyeceklerdir.

  Tevhid kelimesi sıralanışı rast gele değil bir anlam içermektedir. LA İLAHE Cenabı Allah önce insanların kalplerinde ve dünyalarındaki bütün ilahları terk edip inkar etmelerini istiyor. Batıl olan ilahları bırakmak webokur.net yetmiyor, birde karşı mücadele ve tavır gerekiyor. İlah kelime manası olarak; aşırı sevilen, taklit edilen, düzen nizam ve yasa yokan kişi veya kişilerin oluşturduğu otorite manasınadır. Her fert hayatındaki hangi yönde olursa olsun ilahları tek inkar edip, karşı tavır aldıktan sonra, temizlenmiş olan kalbine Cenabı Allah'ın imanını oturtmalıdır. İLLA ALLAH Kelimei Tevhid ile ilgili ayet ve hadisler.


  Şu halde bil; gerçekten, Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi günahın, hem mü'min erkekler ve mü'min kadınlar için mağfiret dile. Allah, sizin dönüp dolaşacağınız yeri bilir, konaklama yerinizi de.(Muhammed Suresi:19)

  Biz her ümmete, yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Rasul gönderdik.(Nahl:36)

  Rasulullah Efendimiz bir hadisi şeriflerinde; "Kim (La ilahe İlla Allah) derse cennete girdi" buyurmaktadır.

  Kelime-i tevhidin manasını bilerek anlayarak ve yaşayarak söylemek zorundayız. Mekkeli müşrikler bu tevhidin ne anlama geldiğini bildikleri için söylemek istemiyorlardı. Söylediklerinde anayasalarını ahlaklarını yaşamlarını Allah'ın (cc) istediği ölçüye uydurmaları gerektiğini biliyorlardı. Bu gün ise maalesef insanlar la ilahe illa Allah kelimesini çokca söyledikleri halde Allah'ın düşmanlarını sevmeye korumaya ve kollamaya devam ediyorlar.yawux webokur.net
   
  Son düzenleme: 18 Ekim 2012


 2. Cevap: Kelime-i Şehadet İle İlgili Ayetler

  şehadet kelimesinde Muhammedun Rasulullah var o yazılmamış??
   


 3. Cevap: Kelime-i Şehadet İle İlgili Ayetler

  kuranda eşhedu enla ilahe ilallah ve eşhedu enne Muhammeden Rasulullah diye bir bütün olarak ayet bulunmuyor. Ancak Ahzab suresi 40. ayeti kerimede;" Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir" buyrulmaktadır. Cenabı Allah insanların hayatlarını Kuran ayetlerine göre yaşaya bilmeleri için kendi yaratılışlarından olan bir insan elçi numune önder rehber izinde gidilmesi gereken birisini göndermiştir. Rasulullah efendimiz son peygamberdir. Onu örnek almalı ve ona göre hayatımızı düzenlemeliyiz. Cenabı Allah Rasulünden başka taklit edip izinden gittiklerimizi mahşer günü kabul etmeyeceği gibi karşılığıda çetin olacaktır. Kendimizi şahit tutarak Muhammed Mustafa (as) efendimizi elçi kabul etmemizin manası budur. Yine mekkeli müşrikler atalarının yolunu terk etmek istemediklerinde Rasulullah efendimizin elçiliğini kabul etmiyorlardı.