Kimyasal tepkimelerin türleri nelerdir?

Konusu 'Eğitim Desteği' forumundadır ve Nehir tarafından 6 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Kimyasal tepkime türleri nelerdir?

  Yanma Tepkimeleri
  Bir maddenin oksijenli verdiği tepkimelerdir.
  Yanma tepkimesi için: yanıcı madde hava(oksijen) tutuşma sıcaklığı gerekir.
  Bu 3 faktörden birinin eksikliği yanmayı durdurur.CO2 gazının yangın söndürücü olmasının nedeni özkütlesinin havadan büyük olması ve yanıcı olmamasıdır.
  Organik bileşikler yanarlar.


  Organik bileşiklerden yapılarında yalnız C ve H bulunduranlara hidrokarbon denir.Genel olarak CxHy formülü ile gösterilirler.Yapılarında C ve H’ın yanı sıra O S N ve halojen (F ClBr I) bulunduran organik bileşikler de vardır.


  Organik bir bileşiğin yanması sonucunda: CO2 oluşması bileşiğin C içerdiğini H2O oluşması bileşiğin H içerdiğini SO2 oluşması bileşiğin S içerdiğini NO2 oluşması bileşiğin N içerdiğini kanıtlar.Oksijen havadan geldiği için bileşikte oksijen bulunup bulunmadığı ürünlerin türüne bakarak anlaşılmaz.


  CS2 + 3O2 ® CO2 + 2SO2
  C4H10O3 + 13 O2 ® 4CO2 + 5H2O
  C4H10O3 + 5O2 ® 4CO2 + 5H2O


  CS2′de C ve S olduğundan ürünler CO2 ile SO2′dir.C4H10′da C ve H olduğundan ürünler CO2 ve H2O’dur.C4H10 ile C4H10O3′ün yanma ürünleri aynıdır.Ancak oksijenin bir kısmı bileşik tarafından karşılandığından C4H10O3′ü yakmak için daha az miktarda oksijen yeterli olur.


  Metallerin oksijenle birleşmesi paslanma ya da oksitlenme olarak bilinir.Bu tür tepkimelere yavaş yanma da denir.
  3Fe + 2O2 ® Fe3O4


  Sentez (Birleşme) Tepkimeleri
  Birden fazla maddenin birleşerek tek bir ürün oluşturduğu tepkimelerdir.Bu olayda yan ürün oluşmaz.
  CaO + CO 2 ® CaCO 3
  H 2 + Cl 2 ® 2HCl
  C 2 H 4 + H 2 ® C 2 H 6


  Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri
  Bir bileşiğin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrıştırılması tepkimeleridir.Elektroliz yolu ile ya da ısı alarak ayrışan maddeler vardır.
  ısı
  KClO 3 ® KCl + 3 O 2 ısı
  2HgO ® 2Hg + O2ısı
  MgCO3 ® MgO + CO2
  elektroliz
  H2O ® H2 + 1 O2


  Yer Değiştirme Tepkimeleri
  Aktif olan bir elementin kendinden daha az aktif olan (pasif) bir elementle yer değiştirmesi ile gerçekleşen tepkimelerdir.
  H2S + Cl2 ® 2HCl + S (Anyonların yer değiştirmesi)
  Fe2O3 + Al ® Al2O3 + 2Fe (Katyonların yer değiştirmesi)
  Sulu çözelti tepkimelerinin birçoğunda ise anyon ve katyonların her ikisi de yer değiştirir.


  Çökelme ve nötrleşme tepkimeleri de yer değiştirme tepkimeleridir.
  Fe2S3 (k) + 6HCl (suda) ® 2FeCl3 (suda) + 3H2S (g)


  Çökelme:
  AgNO3 (suda) + NaCl (suda) ® AgCl (k) + NaNO3 (suda)


  Nötrleşme:
  H2SO4 (suda) + 2NaOH (suda) ® Na2SO4 (suda) + 2H2O (s)
  Organik bileşiklerde de yer değiştirme tepkimeleri vardır.
  CH4 + Cl2 ® CH3Cl + HCl


  İyonik Tepkimeler
  Sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimeler iyonların etkileşmesine dayanır ve tepkime ürünlerinden biri çökerek (çökelme)sıvı (nötrleşme) ya da gaz halinde ortamdan ayrılabilir.İyonik tepkimelerde sadece tepkimeye giren iyonlar gösterilir.Böyle denklemlere net iyon denklemi denir.
  Nötrleşme: H+ (suda) + OH- (suda) ® H2O (sıvı)
  Çökelme: Ag+ (suda) + Cl- ® AgCl (katı)
  Zn (k) + 2H+ (suda) ® Zn+2 (suda) + H2(g)