Kısaca Metallerin Özellikleri Nelerdir

Konusu 'Web Kütüphanesi' forumundadır ve Lavinia tarafından 22 Aralık 2014 başlatılmıştır.

 1. Metallerin Özellikleri Nelerdir

  Metal (Latince: metallum, Yunanca: metallon). Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek, oksijenle birleşerek çoğunlukla bazik oksitler veren elementler.


  Metaller, kendi aralarında: soy metaller (altın, gümüş,platin gibi) ve soy olmayan metaller (demir, çinko, aliminyum gibi) şeklinde sınıflandırılabilir. Yarı metaller, iyi metal özelliği göstermez. Bu elementler hem metal, hem de ametal özelliği gösterir. Silisyum,bor, antimun, arsenik gibi elementler yarı metaldir.
  Doğada ametaller daha çok bulunsa da periyodik tablodaki elementlerin çoğu metaldir.

  Metallerin Özellikleri Nelerdir?

  1- Katıdırlar ( Civa = Hg hariç )
  2- Yüzeyleri parlaktır
  3- Isı ve elektriği iyi iletirler
  4- Tel ve levha haline gelebilirler
  5- Tek atomludurlar ( atomik yapılıdırlar )
  6- Kendi aralarında bileşik yapmazlar
  7- Kendi aralarında alaşım yaparlar
  8- Elektron verme özelliğindedirler ( katyon = +)
  9- Ametallerle iyonik bileşik yaparlar
  10- Canlıların yapısında çok az bulunur
  11- Erime-kaynama noktaları yüksektir
  12- 1A,2A,3A grubunda bulunurlar
  13- Sulu çözeltileri BAZ özelliği taşır


  Metaller ;


  - periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar.
  - genellikle dayanıklı ağır , parlak maddeler olarak tanımlanır.
  - ısı ve elektriği iyi iletirler.
  - dövülerek tel ve levha haline getirilebilirler.
  - üzerine vurulduğunda çınlama sesi duyulur.