Kızılayın Görevleri Nelerdir Kısa Yazı

Konusu 'Hakkında bilgi' forumundadır ve Lavinia tarafından 14 Ocak 2013 başlatılmıştır.


 1. Kızılayın Görevleri Nelerdir Kısa Bilgi

  Savaşta veya hükümetin ilan ettiği olağanüstü hallerde
  Hükümetin gösterdiği lüzum ve ihtiyaca göre cephede ve cephe gerisinde Türk Milleti ve Silâhlı Kuvvetlerine Kızılay amacına uygun yardımlarda bulunur.
  Savaş görevlerini yerine getirecek araç ve gereçlerle ilaçları sürekli kontrol altında bulundurur bozulma ve eksilmeye mahal bırakmadan gerekenleri elden çıkarır; yerine tazelerini yenilerini koymak suretiyle stok seviyesini korumaya çalışır.
  Silâhlı Kuvvetlerle bağlantı kurmak ve iş birliği sağlamak için gerektiği kadar Genel Merkez Kurulu Üyesini veya duruma göre Genel Merkez Kurulu'nun atayacağı diğer görevlileri Silâhlı Kuvvetler yanına delege olarak gönderir.
  Türk dost ve düşman savaş tutsakları ile göz altına alınanların ve mültecilerin değiştirilmesine ve aileleriyle haberleşmelerine bunlara para ve eşya ulaştırılmasını sağlamaya aracılık eder; bunun için gerekli araştırma ve haberleşme örgütünü kurar.
  Tehlikeli bölgelerde bulunan çocukların ve korunmaları gerekenlerin Hükümetin göstereceği yerlere taşınmalarına ve yerleştirilmelerine yardım eder.

  Barışta
  Hemşireler gönüllü hemşireler ve hasta bakıcılar yetiştirir. Dispanserler sağlık merkezleri hastahaneler amaçlarına uygun öğretici merkezler ve rehabilitasyon merkezleri açar ve yönetir.
  Kan yardımı ile kan türevleri sağlayacak teşkilâtı kurar yönetir ve teşkilâtın yurt düzeyinde gelişmesi için gereken önlemleri alır.
  Salgın hastalıklara halk sağlığını ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk ölümlerine karşı mücadeleye katılır ve yardım eder.
  Muhtaç hastalara tedavi yardımı yapar; güçsüz ve fiziksel özürlülere noksan veya arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı destekleyici veya rehabilite edici nitelikte araç temin etmeye çalışır.
  Türk Medeni Kanununa göre gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kızılay eliyle kurulmak istenilen vakıf ve tesisleri kabul eder ve işletir.

  Uluslararası yardımlaşmalarda
  Kızılay Uluslararası Kızılhaç Komitesi Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşların afet felâket ve acil yardım çalışmalarına katılır. Ekipler gönderir acil yardım malzemesi ve para yardımlarında bulunur.
  Savaşta ve barışta Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla ortak çalışmalara katılır ve bunlara temsilci gönderir. Onların temsilcilerini kabul ederyabancı heyetlerin sivil ve askerî makamlarla olan ilişkilerini kolaylaştırır.