Komplo Ne Demektir

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Nehir tarafından 20 Ocak 2014 başlatılmıştır.

  1. Komplo Nedir

    Komplo, tertip ya da fesat olarak da bilinir, iki ya da daha çok sayıda kişi arasında, hukuka aykırı bir eylemde bulunmak ya da hukuk dışı araçlar kullanarak hukuka uygun bir sonuç elde etmek için yapılan anlaşma. Angloamerikan ceza hukukunda belirsiz ve gevşek bir kavram olarak geniş bir alana uygulanan komplo suçu. Roma hukukunu temel almış ülkelerde genellikle devlet aleyhine işlenen suçlarla sınırlı tutulur. Türk Ceza Kanunu’nun “Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler” başlığı altındaki bazı maddeleri (özellikle m. 121, 146) bu amaca yönelik “ittifak” ve birleşmeleri suç sayılmıştır. Yasa koyucu bu gibi durumlarda bir komplonun varlığını kabul ederek, amaçlanan sonucun elde edilmiş olup olmadığını dikkate almaksızın, sırf bu komplo eylemini ceza yaptırımı altına almıştır.
    Komplo suçunun oluşması için anlaşmanın belirli bir biçimde yapılması gerekmez. Günümüzde birçok yasada suç işlemeye yönelik bir anlaşmanın varlığının kanıtlanması için belirgin bir eyleme girişilmiş olması koşulu yer almaktaysa da, komplo suçunun oluştuğu kanısına daha çok dolaylı delillerden vanlır. Bu bakımdan tek tek komplocuların başka komplocuların varlık- lan ya da kimlikleri konusunda bilgi sahibi olması gerekmez. İki kişinin yalnızca bir üçüncü kişiyle ayrı ayrı anlaşmalar yapmış olması bile, birlikte komplo hazırladıkları sonucuna götürebilir.