Koşuk türünün belli başlı özellikleri nelerdir

Konusu 'Güncel bilgiler' forumundadır ve Ayaz tarafından 31 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Koşuk türünün başlıca özellikleri

  Genellikle kendi başına bütünlüğü olan dört dizeli bentlerden oluşan koşuklar, manilere ve koşmalara kaynak olmuştur.


  Türkler islamiyet öncesi belli dönemlerde, "sığır töreni" adı verilen av törenlerinde, "Şölen" adı verilen kurban törenlerinde ziyafetler ve yengi ile biten savaşlar sonunda, tüm boyların erkekleri biraraya gelerek eğlenirdi. Bu eğlencelerde söylenen çoklukla aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen şiirlere "koşuk" adı verilir.Ayrıca halk edebiyatında en çok kullanılan ve en çok sevilen nazım biçimidir. Halk şiirindeki karşılığı koşmadır. Koşuk örneklerini Kaşgarlı Mahmut'un Divan ü Lugati't-Türk adlı eserinde görmekteyiz.


  Koşuk türünün belli başlı özellikleri şunlardır:

  Hece vezni ve yarım kafiye ile söylenen şiirlerdir.
  Kopuz eşliğinde söylenir.
  Yiğitlik, aşk, tabiat konularını işler.
  Nazım birimi dörtlüktür.