Külbe-i İştiyak Manzumesi

Konusu 'Karışık Şiirler' forumundadır ve Lavinia tarafından 1 Kasım 2013 başlatılmıştır.


 1. Külbe-i İştiyak Şiiri

  Abdülhak Hamit Tarhan - Külbe-i İştiyak şiiri

  Neye dûş olsa çeşmim bunda her dem taze vü terdir,

  Şu'â-ı mihr-i enverpâre pare kirm-i ahterdir,

  Bulutlar kenz-i gevherdir, murassa'sâz-ı meşcerdir,

  Doğar akşamları bir mâl yıldız rûh-perverdir,  Çemendir, bahrdır, kûh-sârdır, sûbh-ı rebîfdir,

  Bu yerlerde doğan bir şâir olmak pek tabiîdir.  Sabâ eyler kudûm-i nevbahârı kûhdan tebşir,

  Eder tıfl-ı muhabbet âsyâb-ı âlemi tedvir,

  Gelir bir yanda sengistandan âvâz-ı peleng ü şîr,

  Olur şimşeklerin aksiyle rûşen çehre-i takdir,  Çemendir, bahrdır, kûh-sârdır, sûbh-ı rebTıdir,

  Bu yerlerde doğan bir şâir olmak pek tabiîdir.  Şevâhıktan sukut etmekte benbâlar menâr-âsâ,

  Bütün dağlar ağaçlıktır, ağaçlar hep çenâr-âsâ,

  İnip bir şey semâdan ruhum okşar zülf-i yâr-âsâ,

  Revân etsem aceb mi ben de şi'rim cûybâr-âsâ,  Çemendir, bahrdır, kûh-sârdır, sûbh-ı rebTıdir,

  Bu yerlerde doğan bir şâir olmak pek tabiîdir.