Kültürel Ögelerin Geçmişteki durumu

Konusu 'Öğrenci Web' forumundadır ve Ceren tarafından 9 Kasım 2014 başlatılmıştır.

 1. Ceren

  Ceren Süper moderatör

  Kültürel Ögelerin Geçmişteki durumu
  Kültür, toplumdan topluma ve aynı toplumda zamanla değişiklik gösterir. Aynı toplumda gruplar arası farklılıklar gösterir.

  KÜLTÜRÜ ETKİLEYEN ETMENLER
  1- Doğal çevre
  2- Tarihsel özellikler
  3- Aile ve akrabalık ilişkileri
  4- Eğitim
  5- Yerleşim yerleri
  6- Ekonomi ve teknoloji
  7- Bilim ve sanat
  8- Devlet sistemleri
  9- Din ve ahlak
  10-Uluslararası ilişkiler

  Kültür zamanda ve mekanda değişme özelliği gösterir. Bu değişme özelliğinin bireylerle ve başka kültürlerle etkileşiminden doğan biçimlerine kültürel süreç denir.

  Kültürün eski nesilden yeni nesile aktarılan bir miras olması onun değişmediği anlamına gelmez.Çünkü miras devralan yeni kuşak yaptığı yenilik ve değişmelerle kültürün zenginleşmesine yardım eder.Mevcut kültüre yeni bazı unsurlar eklendiği gibi bazı unsurlarda çıkarılır.

  Kültür durgun olduğu kadar değişkendir.Kültür belli bir kişi veya toplumca oluşturulmaz.Kültür zamanla değiştiği gibi, gruptan gruba da farklılık gösterir.Kültürün bütün parçalarının değişme hızı ve temposu aynı değildir.

  Kültür değişir ama bu değişim uyum yoluyla gerçekleşir.Her ne kadar doğal şartlar kültürü değiştirecek kadar güçlü olmasa da, kültürler zaman boyutu içinde doğal çevreye uyum gösterirler.Toplumsal şartlar ve ihtiyaçlar değiştikçe geleneksel çözüm yollarının sağladığı doyum düzeyi de azalır ve değişir.Değişen şartlar karşısında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak ve sorunları çözecek yeni yol ve yöntemler veya araçlar oluşturulur.Kültür, yeni ihtiyaçlar ve sorunlar karşısında insanların geliştirdikleri yeni fikirler ve icatlarla değişime uğrar.

  KÜLTÜREL DEĞİŞME ÇEŞİTLERİ

  Kültürel değişmeyi sosyal bilimciler, değişmenin oluş şekline göre iki gruba ayırmışlar.Birincisi, serbest kültür değişmeleri, ikincisi,zorunlu kültür değişmeleridir.

  (1) Serbest Kültür Değişmeleri
  Serbest kültür değişmesi, kültürün doğal değişmesi sonucu oluşur.Böyle bir değişimde insanlar, kültürün bazı öğelerini toplumsal yarar açısından değiştirmeyi uygun görürler.Serbest kültür değişmelerinin temel özelliği, kültürel değişmenin herhangi bir zorlama sonucu oluşmamasıdır.Ayrıca meydana gelen değişmenin toplumsal açıdan sağlıklı dengeli olmasıdır.

  (2)Zorunlu Kültür Değişmeleri
  Bu tür kültür değişmeleri, zora dayanan mekanik bir değiştirme süreci olarak değerlendirilir.Başka bir deyişle, birbirleriyle karşılaşan toplumlardan bir kısmının kültürünün diğerlerinin kültürünü baskı yoluyla değiştirmeye çalışması zorunlu kültür değişmeleri olarak adlandırılır.
   
  Son düzenleme: 10 Kasım 2014