Kunut duaları hangi namazda okunur?

Konusu 'Dini soruların cevapları' forumundadır ve Lavinia tarafından 12 Ekim 2013 başlatılmıştır.


  1. Kunut Duaları Vitir namazında okunur. Vitir namazının son rekatında rüku'dan önce okunur. Vitir namazının üçüncü rekatında Fatiha ve sure okunduktan sonra ayakta iken tekbir alınır, eller kaldırılır, eller yeniden bağlanır ve Kunut duaları okunur.
    Kunut Duaları Arapça okunuşu: ""Allahüme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l hayra küllehû neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

    Allahümme iyyake na'büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü narcû rahmeteke ve nahsâ azabeke, inne azâbeke bi'lküfâri mülhik "