Kuranı kerim hangi tarihte indirilmiştir

Konusu 'Dini soruların cevapları' forumundadır ve Ceren tarafından 24 Nisan 2015 başlatılmıştır.

 1. Ceren

  Ceren Süper moderatör

  Kuranı kerim hangi tarihte indirilmiştir

  Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e (s.a.v) 610 yılı ramazan ayının Kadir Gecesi indirilmeye başlamıştır.
  “Muhakkak ki biz onu kadir gecesi indirdik” (Kadir suresi, 1. ayet)
  Hıra Mağara’sında başlayan vahiyle Alak suresinin ilk beş ayeti indirilmiştir.
  Tamamı vahiylerden oluşan Kur’an-ı Kerim’in ayet ve sureler halinde parça,
  parça indirilmesi 23 yıllık bir zamanı kapsar.

  “Biz Kur’an’ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik”
  (İsra suresi, 106. ayet).

  23 yıl süren Kuran’ın indirilme sürecinin yaklaşık olarak 12 yılı Mekke dönemi 11 yılı da Medine döneminde gerçekleşmiştir.
  Mekke döneminde nazil olan ayetler daha çok başta tevhit olmak üzere inanç esasları, ölüm, hayat, cennet, cehennem
  ve kıyamet gibi konuları ele alır. Medine döneminde ise ibadetler, insanlar arası ilişkiler, toplumsal düzenlemeler ve ahlaki
  kurallarla ilgili konular ele alınır.
  Kuran’ın parça parça indirilmesi, ezberlenmesini, yazılmasını, emir ve yasaklarının kavranıp yaşanmasını kolaylaştırmıştır.  Kur'an Ramazan ayında indirilmiştir. Bu Ramazan ayı da her sene aynı Ay'dır. Ancak güneş yılına göre değil, Ay yılına göredir. Zaten bizler de oruçlarımızı hep Ay yılına göre ve Ramazan Ay'ında tutarız.(1)

  Kur'an'ın inmesine gelince:

  İbnü Cerir ve diğerlerinde zikredilmiş olduğu üzere, çoğunluk rivayet tefsirleri İbnü Abbas'tan şu ifadeleri nakletmişlerdir:

  1. İkrime'den: Kur'ân hepsi birden olarak Ramazan'da, Kadir gecesinde dünya semasına indi. Sonra Allah yerde bir şey yapmak, vahyetmek istedikçe ondan indirdi, ta ki topladı.

  2. Hakîm b. Cübeyr'den: Kur'ân bir gecede yüksek semadan, dünya semasına tamamı olarak indi. Sonraki senelerde ayrıldı ve İbnü Abbas "Yıldızların mevkilerine yemin ederim." (Vâkıa, 56/75) âyetini okudu, ayrı ayrı, parça parça nazil oldu, dedi.

  3. Said b. Cübeyr'den: Kur'ân, tamamı birden olarak Kadir gecesinde dünya semasına indi de yıldızların mevkiinde oldu, Allah onu Resulüne bir kısmı, bir kısmının ardınca indiriyordu deyip sonra: "İnkâr edenler: 'Kur'ân ona bir defada indirilmeli değil miydi?' dediler. Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle (parça parça indirdik) ve onu ağır ağır okuduk." (Furkan, 25/32)

  4. Kur'ân'ın, tamamı bir defada indi, dünya semasında Beyt-i İzzet'e kondu ve onu Cebrail (a.s.) Muhammed (s.a.v.)'e kulların kelâmının ve amellerinin cevabıyla indirdi. Aynî'nin "Buharî Şerhi"nde ifadesine göre tamamı olarak Kadir gecesinde Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildi de Beyt-i İzzet'e kondu, Cebrail (a.s.) onu sefere (kâtip melekler)ye yazdırdı, sonra da Cebrail onu Peygamber'e parça parça indiriyordu. Başı ile sonu arası yirmi üç sene oldu.
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 30 Mart 2015