Kuranı Kerimden Meleklerle ilgili Ayetler ve Mealleri

Konusu 'Ayet ve Hadisler' forumundadır ve Elif tarafından 13 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin


  Kuranı Kerimde Meleklerle ilgili Ayetler ve Mealleri

  Hani Rabbin meleklere: "Muhakkak ben, yeryüzünde bir halife var edeceğim" demişti onlar da;
  "Biz seni şükrünle yüceltir ve (sürekli) tasdik ederken, orada bozguncukuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birbirini mi? var edeceksin?"dediler (ALLAH "Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim") dedi.
  (Bakara Suresi 30)
  Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip "Eğer doğru sözlüyseniz bunları bana isimleriyle haber verin" dedi.
  (Bakara Suresi 31)
  Ve Meleklere "Adem'e secde edin" dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise diretti ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu."
  (Bakara 34)
  Her kim ALLAH'a, meleklerine, elçilerine, cibiil'e ve mikail'e düşman ise, artık şüphesiz ALLAH kafirlerin düşmanıdır."
  (Bakara 98)
  Ve onlar, Süleymanın mülkü (Nübüvveti) hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkar etmedi, ancak şeytanlar ikna etti. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut'a ve Marut'a indirileni öğreniyorlardı. Oysa o ikisi: "Biz, yalnızca bir fitneyiz, sakın inkar etme." demedikçe hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu satın alınan, ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler; kendi nefislerinin karşılığında sattıkları şey ne kötü, bir bilselerdi."
  (Bakara Suresi 102)
  Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler, ALLAH'ın, meleklerinin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir.
   

 2. Elif

  Elif Yönetici Admin


  Cevap: Kuranı Kerimden Meleklerle ilgili Ayetler ve Mealleri

  Kuran-ı Kerim'de Meleklerle ilgili Ayetler:

  • Şimdi onların: "Ona bir hazine indirilmeli veya onunla birlikte bir melek gelmeli değil miydi " demeleri dolayısıyla göğsün daralıp sana vahyolunanlardan bir kısmını terk mi edeceksin Sen yalnızca bir uyarıcısın ALLAH herşeye vekildir. (11/12)
  • Ben size ALLAH´ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum Melek olduğumu söylemiyorum ve gözlerinizin aşağılık gördüklerine, ALLAH kesin olarak bir hayır vermez de demiyorum Nefislerinde olanı ALLAH daha iyi bilir Bu durumda (bunun aksini yaparsam) gerçekten o zaman zalimlerdenim (demek)dir." (11/31)
  • (Kadın) Onların düzenlerini işitince, onlara (bir davetçi) yolladı, oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline (önlerindeki meyveleri soymaları için) bıçak verdi (Yusuf´a da) "Çık, onlara (görün)" dedi Böylece onlar onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde) büyüttüler, (şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve: "ALLAH´ı tenzih ederiz; bu bir beşer değildir Bu, ancak üstün bir melektir" dediler. (12/31)
  • Gök gürültüsü O´nu hamd ile, melekler de O´na olan korkularından tesbih ederler O, yıldırımları gönderip bununla dilediğine çarpar; onlar ise ALLAH hakkında çekişip-tartışırlar O, gücü (ve cezası) pek çetin olandır. (13/13)
  • Onlar, Adn cennetlerine girerler Babalarından, eşlerinden ve soylarından ´salih davranışlarda´ bulunanlar da (Adn cennetlerine girer) Melekler onlara her bir kapıdan girip (şöyle derler). (13/23)
  • Eğer doğruyu söylüyor isen, bizlere melekleri getirmeli değil miydin." (15/7)
  • Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz O zaman da onlara göz açtırılmaz. (15/8)
  • Hani Rabbin meleklere demişti: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım." (15/28)
  • Böylece meleklerin tümü, topluca secde etti. (15/30)
  • Kullarından dilediklerine, melekleri emrinden olan ruh ile indirir: Benden başka ilah yoktur, şu halde benden korkup-sakının, diye uyarın." (16/2)
  • Ki melekler, kendi nefislerinin zalimleri olarak onların canlarını aldıklarında, "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk" diye teslim olurlar Hayır, şüphesiz ALLAH, sizin neler yaptığınızı bilendir (16/28)
  • Ki melekler, güzellikle canlarını aldıklarında: "Selam size" derler "Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin." (16/32)
  • (Küfre sapanlar) Kendilerine meleklerin gelmesinden veya Rabbinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi gözlüyorlar Onlardan öncekiler de öyle yapmıştı ALLAH onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. (16/33)
  • Göklerde ve yerde olan ne varsa, canlılar ve melekler ALLAH´a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar. (16/49)
  • Rabbiniz size erkekleri seçti de meleklerden dişileri mi (kendine) edindi Gerçekten siz büyük bir söz söylemektesiniz. (17/40)
  • Hani, meleklere: "Adem´e secde edin" demiştik İblis´in dışında (hepsi) secde etmişlerdi Demişti ki: "Bir çamur olarak yarattığınkimseye ben secde eder miyi." (17/61)
  • Veya öne sürdüğün gibi, gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmeli ya da ALLAH´ı ve melekleri karşımıza (şahid olarak) getirmelisin." (17/92)
  • De ki: "Eğer yeryüzünde (insan değil de) tatmin bulmuş yürüyen melekler olsaydı, biz de onlara gökten elçi olarak elbette melek gönderirdik." (17/95)
  • Hani meleklere: "Adem´e secde edin" demiştik; İblis´in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi O cinlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı Bu durumda Beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır (Bu,) Zalimler için ne kadar kötü bir (tercih) değiştirmedir (18/50)
  • (Ona gelen melek) "İşte böyle" dedi "Rabbin dedi ki: - Bu benim için kolaydır, daha önce sen hiçbir şey değil iken, seni yaratmıştım" (19/9)
  • Hani biz meleklere: "Adem´e secde edin" demiştik, İblis´in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi, o, ayak diremişti (20/116)
  • Onları, o en büyük korku hüzne kaptırmaz ve: "İşte bu sizin gününüzdür, size va´dedilmişti" diye melekler onları karşılayacaklardır. (21/103)
  • ALLAH, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da Şüphesiz ALLAH, işitendir, görendir. (22/75)
  • Bunun üzerine, kavminden inkâra sapmış önde gelenler dediler ki: "Bu, sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer ALLAH (öne sürdüklerini) dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz." (23/24)
  • De ki: "Eğer biliyorsanız (söyleyin) herşeyin melekutu (mülk ve yönetimi) kimin elindedir Ki; O, koruyup kolluyorken kendisi korunmuyor." (23/88)
  • Dediler ki: "Bu elçiye ne oluyor ki, yemek yemekte ve pazarlarda dolaşmaktadır Ona, kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmesi gerekmez miydi." (25/7)
  • Bize kavuşmayı ummayanlar, dediler ki: "Bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi " Andolsun, onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar. (25/21)
  • Melekleri görecekleri gün, suçlu-günahkarlara bir müjde yoktur Ve o gün (melekler onlara) derler ki: "(Size sevinçli haber) Yasaktır, yasak." (25/22)
  • Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün; (25/25)
  • De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son verecek, sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız." (32/11)
  • O´dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmekte; melekleri de (size dua etmektedir) O, mü´minleri çok esirgeyicidir. (33/43)
  • Şüphesiz, ALLAH ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. (33/56)
  • O gün, onların hepsini bir arada toplayacak (haşredecek), sonra meleklere diyecek ki: "Size tapanlar bunlar mıydı." (34/40)
   

 3. Elif

  Elif Yönetici Admin


  Cevap: Kuranı Kerimden Meleklerle ilgili Ayetler ve Mealleri

  • Herşeyin melekutu (hükümranlık ve mülkü) elinde bulunan (ALLAH) ne yücedir Siz O´na döndürüleceksiniz. (36/83)
  • Ki onlar, Mele´i A´la´ya kulak verip dinleyemezler, her yandan kovulup atılırlar; (37/8)
  • Yoksa onlar, şahidlik etmekteyken biz melekleri dişiler olarak mı yarattık. (37/150)
  • Mele-i Ala (yüce topluluk) tartışıp dururken, benim hiçbir bilgim yoktur." (38/69)
  • Hani Rabbin meleklere: "Gerçekten ben, çamurdan bir beşer yaratacağım" demişti. (38/71)
  • Meleklerin hepsi topluca secde etti; (38/73)
  • Melekleri de arşın etrafını çevirmişler olarak Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün Aralarında hak ile hüküm verilmiştir ve: "Alemlerin Rabbine hamdolsun" denilmiştir. (39/75)
  • Onlara "Yalnızca ALLAH´a kulluk edin" diye önlerinden ve arkalarından elçiler gelince, dediler ki: "Eğer dileseydi Rabbimiz melekler indirirdi. Bundan dolayı biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkâr edicileriz." (41/14)
  • Şüphesiz: "Bizim Rabbimiz ALLAH´tır" deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar (yok mu); onların üzerine melekler iner (ve der ki) "Korkmayın ve hüzne kapılmayın, size vadolunan cennetle sevinin." (41/30)
  • Gökler, neredeyse üstlerinden çatlayıp-parçalanacaklar; melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerde olanlara mağfiret dilerler Haberiniz olsun; gerçekten ALLAH, bağışlayan ve esirgeyen O´dur. (42/5)
  • Onlar, ki Rahmanın kulları olan melekleri dişiler kıldılar Kendileri yaratılışlarına şahit mi oldular Onların şahitlikleri yazılacak ve (bundan dolayı) sorumlu tutulacaklar. (43/19)
  • Bu durumda (eğer doğruysa), üzerine altından bilezikler atılmalı ya da yakınında yer almış vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi." (43/53)
  • Eğer biz dilemiş olsaydık, elbette sizden melekler kılardık; yeryüzünde (size) halef (yerinize geçenler) olurlardı. (43/60)
  • Öyleyse melekler, yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak. (47/27)
  • Onun yakını olan (ve yanından ayrılmayan melek) dedi ki: "İşte bu, yanımda hazır durumda olan şey" (50/23)
  • Siz ikiniz (ey melekler), her inatçı nankörü atın cehennemin içine, (50/24)
  • Göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri hiçbir şeyle yarar sağlamaz; ancak ALLAH´ın dileyip razı olduğu kimseye izin verdikten sonra başka. (53/26)
  • Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar. (53/27)
  • Eğer sizler (Peygamberin iki eşi) ALLAH´a tevbe ederseniz (ne güzel); çünkü kalbleriniz eğrilik gösterd.i Yok eğer ona karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız, artık ALLAH, onun mevlasıdır; Cibril ve mü´minlerin salih olan(lar)ı da Bunların arkasından melekler de onun destekçisidirler. (66/4)
  • Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır. (69/17)
  • Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. (70/4)
  • Biz o ateşin koruyucularını meleklerden başkasını kılmadık ve onların sayısını inkâr edenler için yalnızca bir fitne (konusu) yaptık ki, kendilerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inansın, iman edenlerin de imanları artsın; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler (böylece) kuşkuya kapılmasın Kalplerinde bir hastalık olanlar ile kafirler de şöyle desin: "ALLAH, bu örnekle neyi anlatmak istedi " İşte ALLAH, dilediğini böyle şaşırtıp-saptırır, dilediğini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordularını kendisinden başka (hiç kimse) bilmez Bu ise, beşer (insan) için yalnızca bir öğüttür. (74/31)
  • Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman´ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir. (78/38)
  • Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman; (89/22)
  • Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. (97/4)