Küresel Simetri ve Orbitaller Hakkında Bilgi

Konusu 'Hakkında bilgi' forumundadır ve Demir tarafından 25 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Küresel Simetri ve Orbitaller

  Uyarılma: Bir atoma bir miktar enerji vererek son yörüngesindeki elektronların daha yüksek enerji düzeyin-deki orbitallere aktarılması olayına uyarılma denir. Karar-sızlık halidir. Enerji verme olayı kesilirse yüksek enerji dü-zeyine çıkan elektron aldığı enerjiyi vererek temel enerji düzeyine geçer.

  Örnek:
  1H: 1s1temel enerji düzeyi
  1H: 2s1uyarılmış hal
  6C: 1s2 2s2 2p2temel enerji düzeyi
  6C: 1s2 2s1 2p3uyarılmış hal
  11Na: 1s2 2s2 2p6 3s1temel enerji düzeyi
  11Na: 1s2 2s2 2p6 5s1uyarılmış hal
  15P: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3temel enerji düzeyi
  15P: 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d1uyarılmış hal

  Not: Grup ve periyot temel enerji düzeyindeki elekt-ron dağılımına göre yapılır.

  Küresel Simetri: Elektron dağılımında son orbitalin tam veya yarı dolma halidir. Kararlılık halidir.

  Tam dolu hali:s2p6d10


  Yarı dolu hali:s1 p3d5
  Not: 6B ve 1B grubu elementleri kendi iç bünyesinde-ki enerjinin bir kısmını kullanarak daha kararlı bir yapıya u-laşmak için elektron dağılımlarında s orbitalinden 1 elekt-ron d orbitaline geçer. Küresel simetri yapısına ulaşmış o-lur. Bu olay uyarılma değildir. Çünkü dışarıdan enerji alın-mamış ve daha kararlı yapıya ulaşılmıştır.

  Örnek:
  24Cr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4(yanlış)
  24Cr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5(doğru)

  29Cu ve 42Mo elementlerinin elektron dağılımlarını da siz yapınız.
  29Cu
  29Cu
  42Mo
  42Mo
  Soru 1:
  X: 1s2 2s2 2p2
  Y: 1s2 2s1 2p3
  Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2