Hadis Kutlu doğum haftası ile ilgili hadisler Türkçe

Konusu 'Ayet ve Hadisler' forumundadır ve Nehir tarafından 14 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Kutlu doğum haftası ile ilgili hadisler

  Abdullah b. Amr Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin hakkını tanımayan bezden değildir."

  Ebu Davud, Sünen, Edeb, 58. H.No; 4943; el-Hâkim, el-Müstedrek ale's-Sahiheyn, c1.s.131. H.No; 209.


  Abdullah b. Amr b. El-Âs Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Merhametli olanlara Rahman rahmet eder. Yerde olanlara merhamet edin ki gökte bulunanlarda sizlere merhamet etsin."

  El-Beyhaki, Şua'bu'l-İman, c.7.s.476. H.No; 11048.

  EL-Abbas b. Abdulmuttalib Radıyallahu anh Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini söylemiştir;" Allah Teala'ya rab olarak, İslam'a din olarak ve Muhammed'e (Sallallahu aleyhi ve sellem) peygamber olarak razı olan, imanın tadını tadar."

  Müslim, Sahih, İman, 11. H.No; 56.

  Enes Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki, sizden biriniz ben ona babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz."

  Buhârî, Sahih, İman, 8; Müslim, Sahih, İman, 69.

  Enes b. Malik Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Kulun kalbi istikamet üzere olmadan, imanı istikamet üzere olamaz, dili istikamet üzere olmadan da kalbi istikamet üzere olamaz. Şerlerinden komşusu emin olmayan kişi cennete giremez."

  Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.3. s.198; el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.1. s.53.

  Ümmü Habibe Radıyallahu anha'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Ademoğlunun her sözü aleyhinedir, lehine değil. Ancak marufu (hak ve doğru olanı) emretmek, münkeri (yasak ve çirkin olanları) nehyetmek ve Allah Azze ve Celle'yi zikir hariç."

  İbn Mace, Sünen, Fiten, 12. H.No; 3974; el-Beyhaki, Şua'bu'l-İman, c.4.s. 246. H.No; 4954.

  Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  " Bir grup bir mecliste otururlarda sonra Allah Teala'yı zikretmeden ve peygamberine Salavat-ı şerife okumadan ayrılırlarsa o meclis onlara kıyamet gününde ancak bir pişmanlık olur."

  El-Hâkim, el-Müstedrek ale's-Sahiheyn, c.1. s. 668. H.No; 1810.

  Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  " Ümmetimin içinden bana en şiddetli sevgisi olanlar, benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır."

  Müslim, Sahih, Cennet, 4. H.No; 12.

  Sufyan b. Abdillah es-Sekafiyy Radıyallahu anh anlatıyor;

  "Ya Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bana İslam'dan bir söz söyleki ondan senden sonra kimseye sormayayım." dedim, şöyle buyurdu; "Allah Teaya'ya İman ettim de ve istikamet üzere /dosdoğru ol."

  Müslim, Sahih, İman, 12. H.No; 60.

  Zeyd b. Erkam Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  " Kim ihlaslı olarak "Lailâhe İllallah Muhammedun Resulullah" derse cennete girer." "Onun ihlası nedir" diye soruldu; "Kişiyi Allah Teala'nın haramlarınadan korumasıdır" buyurdu."

  El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c. 1.s.18; et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Evsat, c.2. s.56.H.No; 1235.

  Abdullah b. Amr b. El-As Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  " Sizden biriniz, hevası benim getirdiğime tabi olmadıkça iman etmiş olamaz."

  Ed-Deylemi, el-Firdevs bi Me'suri'l-Hitab, c.5. s.153. H.No;7791;

  ibn Receb, Câmiu'l-Ulumi ve'l-Hikem, c.2. s.393.

  Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Ümmetimin fesada uğradığı bir anda benim bir sünnetime yapışan için şehit sevabı vardır."

  El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.1. s.172.

  Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Benimle ümmetimin durumu; Bir adamın ateş yakıpta hayvanların ve böceklerin o ateşe hücum etmeleri gibidir. Ben ise sizin kemerlerinizden sıkıca tutuyorum sizler ise o ateşe yüz üstü girmeye zorluyorsunuz."

  Müslim, Sahih, Fezail, 6. H.No; 2284.

  İbn Abbas Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Kimin üç (erkek) evladı olur da onlardan birine "Muhammed" ismini koymaz ise cahillik etmiştir."

  Et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, c.11.s.71. H.No;11077;el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.8. s.49.

  Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Kim bana bir defa salavat-ı şerife okursa Allah Teala ona on salat eder."

  Müslim, Sahih, Salat, 17. H.No; 408.

  Yani; Allah ona on derece verir, on sevap yazar ve on günahını siler.

  Ebu'd-Derdâ Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  " Kim, sabaha ulaşınca on defa, akşam ulaşınca on defa bana salavat-ı şerife okursa kıyamet gününde benim şefaatim ona ulaşır."

  El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.10. s.120.

  Enes b. Malik Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Kim bana on defa salâvat okursa Allah Teala'da ona yüz salât eder."

  el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.10. s.163.

  Enes B. Malik Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Kim bana yüz salâvat okursa Allah Teala onun iki gözünün arasına nifaktan ve ateşten berat yazar ve onu kıyamet gününde şehitler ile beraber bulundurur."

  el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.10. s.163.

  Enes b. Malik Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Ben, insanlar diriltildiğinde onların ilk çıkanıyım, onlar huzura varınca onların hatibiyim ve onlar ümitsizleşince onların müjdecisiyim. Livaü'l-Hamd o gün benim elimdedir. Ben Rabbime karşı âdemoğlunun en üstünüyüm, bunda övünç yok."

  Tirmizi, Sünen, Menakib, 1. H.No; 3610.

  Cabir b. Abdullah Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Ben peygamberlerin önderiyim, övünç yok. Ben, peygamberlerin sonuncusuyum, övünç yok. Ben şefaat edeceklerin ilkiyim, şefaat verilenenlerin de ilkiyim, övünç yok."

  Ed-Dârimi, Sünen, Mukaddime,50; el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevaid, c.8. s.254.

  Ebu Hureyre Radıyallahu anh anlatıyor; Sahabe-i Kiram; " Ya Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberlik sana ne zaman vacip oldu /verildi ?" diye sordular. Buyurdu ki;

  "Âdem Aleyhisselam ruh ile ceset arasındayken"

  Tirmizi, Sünen, Menakıb, 1. H.No; 3609.

  Cabir b. Semüre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Muhakkak ki ben, peygamberliğimden evvel Mekke'de bana selam veren taşları biliyorum. Ve onları şimdi de tanıyorum."

  Müslim, Sahih, Fedail, 1. H.No; 2277.

  İbn Abbas Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  " Allah Teala İsa Aleyhisselam'a ; "Ey İsa! (Aleyhisselam) Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)'e iman et ve ümmetinden ona yetişecek olanlara da emret ona iman etsinler. " diye vahyetmiştir."

  El-Hâkim, el-Müstedrek ale's-sahiheyn, c.2. s.671. H.No; 4227.

  İbn Abbas Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Allah Teala İsa Aleyhisselam'a ;…"Muhammed olmasaydı Adem'i yaratmazdım, Muhammed olmasaydı cenneti ve cehennemi de yaratmazdım" diye vahyetmiştir.

  El-Hâkim, el-Müstedrek ale's-sahiheyn, c.2. s.671. H.No;4227.

  Ömer b. El-Hattab Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Cennet, ben oraya girene kadar tüm peygamberlere, benim ümmetim oraya girene kadar da tüm ümmetlere haram kılınmıştır."

  El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.10. s.69.

  Aişe Radıyallahu anha'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Ben, sizlerin mahiyeti gibi değilim, muhakkak ki Rabbim beni yediriyor ve içiriyor."

  Müslim, Sahih, Sıyam, 12. H.No; 1105.

  Cabir Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  "Muhakkak ki Musa Aleyhisselam hayatta sizlerin arasında olsaydı bana tabi olmaktan başka hiç bir şey ona helal olmazdı."

  Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.3. s.338,387.

  İbn Abbas Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

  " Topluluklara ne oluyor da benim akrabalığımın fayda vermeyeceğini iddia ediyorlar. Her sebep ve nesep kıyamet gününde bitecektir. Ancak benim sebebim ve benim nesebim müstesna çünkü o dünya ve ahirette (fayda olarak) ulaşıcıdır."

  El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.8. s.216.