Le İlahe İllallah Muhammeden Resulullah Anlamı

Konusu 'Dualar ve anlamları' forumundadır ve Yavuz tarafından 18 Ekim 2012 başlatılmıştır.

 1. Şehadet Kelimesi Le İlahe İllallah Muhammeden Resulullah Anlamı

  İslamın Şartı La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah Anlamı Nedir

  Şehadet kelimesi islamın ilk şartlarındandır. Kelimeyi şehadeti söyleyerek ebedi hayatımızın kurtulmasını sağlarız. İki kısımdan oluşan bu cümlenin sırrı nedir ki; bir söyleme ile cennetlik oluyoruz? Şehadet kelimesi bir sloganmıdır? Şehadet kelimesinin ayrıntılı açıklaması ve bağlayıcılığı nelerdir? Yazmış olduğumuz yazıda hata ve noksanlıklar şahsıma aittir. İsabet ve güzellikler ise Cenabı Zülcelal Hazretlerindendir.

  Öncelikle kavramlar üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü kavramların içi boşaltılmak suretiyle, söylemde hergün varken amelde bir gün bile bulamadığımız durumlar ortaya çıkmaktadır. Cenabı Allah'ın (cc) kendisini tasdik etmeden önce inkar etmemizi istediği İLAH nadir?

  İlah kelimesi arapça olup E-L-H fiil kökünden türemiştir. Gramer açısından manası çok sevilen, tapınılan, sözü dinlenen veya öncü kabul edilip taklit edilen anlamlarını içermektedir. İslam ıstılahında ki manası ise, Allah'ın (cc) yerine ilahlık taslayan, Cenabı Allah'ın emir ve yasaklarını yok sayıp görmezden gelip kendi düzenini oluşturmaya çalışan kişi yada kişilerin oluşturmuş olduğu organizeli güce verilen ismidir. Cenabı Allah Hz. Adem babamızdan Hz. Muhammed Efedimize (as) kadar olan süreçte kullarından peygamberleri vasıtasıyla ilahlık taslayan herne olursa webokur.net olsun tağutları ve kafirleri redd edip yalnız kendisini ilah kabul etmemizi istiyor. Bu uğurda başa gelecekleride imanın imtihanı olarak kabul edip sabredip sevabını ebedi olan ahiret yurdundan beklememizi istiyor. Bu yüzden Şehadet kelimesi söylem olarak çok büyük bir güç ve öneme sahiptir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde "Ahir devirde iman bir kor parçası gibi olacak. Elinde tuatanın elini yakacak, dayanamayıp atanın imanı gidecak" mealinde haber veriyor. Bu gün Cenabı Allah'a isyan ederek kendi İLAHLIKLARINI ilan edenleri inkar etmek insanlar için nekadarda zor geliyor. Gerek ırklarından gerek siyasi görüşlerinden ve gerekse nefsani dürtülerinden dolayı Allah'ın dinini ortadan kaldırıp yerine beşeriyetin inkar dolu hayat nizamını hakim kılmaya çalışan müstekbirlerin ilahlıklarını inkar edemiyorlar. Biz büyüklerimizden böyle gördük doğrusu bu dur siz nereden biliyor nereden çıkarıyorsunuz diyorlar.

  Cenabı Allah Zuhruf suresi 24. ayeti kerimesinde; "(O peygamberlerden her biri de şöyle) Demiştir: "Ben size atalarınızı üstünde bulduğunuz şeyden daha doğru olanını getirmiş olsam da mı?" Onlar da demişlerdi ki: "Doğrusu biz, kendisiyle gönderildiğiniz şeye kafir olanlarız." buyurmaktadır. Kafirler Cenabı Allah'ın hakk olan gerçek olan ayetlerini bırakıp insanların sözlerine itibar vermektedirler. Bu anlamda insanlar kalplerinden ve hayatlarından ilahların hepsini çıkarıp, şirkten ve küfürden temizlenmiş olan kalplerine imanı oturta bilirler. Allah ile beraber başka ilahlar kalbte bulunamaz. Hem Allah'ı hemde düşmanlarını sevmek mümkündeğildir.

  Böylece şehadet kelimesinin birinci kısmını bitirmiş oluyoruz.

  LA İLAHE : İlah yoktur. Bütün sahte ilahları inkar ettiğimi ilan ediyor tüm dünyaya haykırıyorum. Bundan dolayı başıma geleceklere sabredeceğim. Allah rızası ve davasının yükselmesi için her türlü zorluğu çekmeye razıyım. Sahabelerin çektiğini imanımı ortaya koyarak bende çekmek istiyorum. Ancak ahrette onlarla beraber olayım.

  İLLA ALLAH : ve ancak kendime ilah olarak Allah'ı (cc) tanıyorum. Bundan sonra onun emir ve yasaklarından dışarı çıkmamaya azmü cezm ediyorum. Bu uğurdu en yüksek mertebe olan şehadeti arzuluyorum. Allah'ın rızasını ve hoşnudluğunu hiçbir insanın yada değer yargısının hatrına değişmiyorum. Varsın dünyam zından olsun ama Allahım benden razı olsun, demeye getiriyoruz. Gerçekten önceki ümmetler bu kelimeyi gerçek manada söyledikleri için çok zorluklar çektiler hatalarını verdiler. Cenabı Allah Bakara Suresi 214.ayetinde "Sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda elçi, beraberindeki mü'minlerle; "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu. Dikkat edin. Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır." buyurmaktadır.

  Muhammed (as) Rasulullah : Şimdi şehadetin yani kişinin müslüman olduğuna dair şahitlik etmesinin ikinci kısmı olan Rasulullah Efendimizi önder ve numune insan olarak kabul etme kısmına gelelim. Mekke döneminde peygamberlik yeni geldiği sıralarda müşrikler şöyle bir tez ortaya atıyorlardı. -Bizde Allah'a inanıyoruz. Gökleri ve yeri Allah yarattı, ama Muhammedin (as) peygamberliğini kabul etmiyoruz. Peygamberliği kendinden uyduruyor. Baksanıza etrafındakiler hep fakir köle takımı. Böyle peygamberlik olurmu. Allah peygamberlik gönderseydi şehrimizin ulularından büyüklerinden birine gönderirdi." diyerek müslümanları ve inanışlarını akılsızca ve gerici olarak görüyorlardı. Bu günde islamın önünde duranlar, müslümanları gericilik ve yobazlık ile itham etmektedirler. Modernizm, çağdaşlık ve uygarlık gibi süslü kelimeler ile insanları aldatmaktadırlar. Bizde müslümanız Allah'a inanıyoruz deselerde, Allah'ın emir ve yasaklarını 1400 yıl geride kalmış geçerliliğini yitirmiş akılsız basit hükümler olarak görmekte yerine yenilerini icad etmeye çaılmaktadırlar.

  Müslüman şahsiyet Allah'ın emirlerini hiçe sayıp yeni yaşam tarzları uydurmaya çalışan beşeri ideolojilerin hepsini top yekün inkar edip, kendisine yaşam numunesi olarak Hz. Muhammed Mustafa (as) efendimizi örenk alması lazımdır. Her şeyi yoktan yaratan Allah (cc) Rasulullah efendimizide hak üzere webokur.net göndermiştir. Onun en küçük sünneti bütün insanların hepsinden daha değerlidir. Hiç bir insan hayat nizamı olarak önder kabul edilemez. Kabul edenler Peygamber Efendimiz ile icad ettikleri uydurma atalarını bir arada tutamazlar. Ben hem peygamberi hemde Peygamberin düşmanını beraber severim diyemezler. Birinin olduğu yerde diğeri yok demektir. Böylece Cenabı Allah Ahzab suresi 21. ayeti kerimesinde; "Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü'nde güzel bir örnek vardır." buyurmaktadır. Ahirete iman edip cennetten bir şey umanlar için önder ve lider Hz.Muhammed Mustafa'dır (as). Allah celle ve ala bilerek veya bilmeyerek şirk yada küfre düşmekten bizleri sakındırsın. Ayaklarımızı her halukarda dini olan islam üzere sabit kılsın. Selam ve dua ile...
  yawux webokur.net​

  [​IMG]
   
  Son düzenleme: 18 Ekim 2012

 2. Cevap: Le İlahe İllallah Muhammeden Resulullah Anlamı

  ya şunu kısaca anlatmanın yolu yokmu??!
   


 3. Cevap: Le İlahe İllallah Muhammeden Resulullah Anlamı

  kısaca Allah'tan başka hiçbir ilahı tanımıyor, yalnız Allah'a iman ediyorum ve bu hususta hayatımı elçisi Rasulullah efendimizin sünnetine uydurmaya çalışacağıma şehadet ediyorum diyebiliriz))