Lokman hekim nasihatleri

Konusu 'Karışık Sözler' forumundadır ve Elif tarafından 10 Mayıs 2012 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin  Lokman hekimin oğluna nasihati,

  Kuran'da Lokman Hekimden Lokman Suresinde bahsedilir. Allah tarafından Lokman'a hikmet verildiği belirtilir ve oğluna verdiği öğütler anlatılır.

  Lokman hekimden nasihatler

  Ey babasının canı canım evladım, ciğerparem; Allah'ı tanı.
  Başkasına nasihat etmeden evvel, kendin o tavsiye edeceğin şeyle amil ol.
  Kendi ölçüne, bilgi ve haddine göre söz söyle.
  Herkesin 'kendine göre olan' kadrini bil.
  Herkesin hakkına riayet et.
  Sırrını sakla.
  Dostunu müşkül zamanda dene.
  Dostunu yükselme veya gözden düşme zamanında sına
  Anaya ve babaya saygı göstermekte ve hatırlarını hoş etmekte kusur etmeyip, tecrübe ve nasihatlerinden istifade et.

  [​IMG]

  • Ahmak ve cahil kimseden uzak dur.
  • Aklı başında ve alim olan dostu tercih et.
  • Hayırlı işler uğrunda gayret sarf etmekten geri durma.
  • Eğitimsiz ve ham kadınlara güvenme.
  • Bir tedbir alacağın zaman, ahlak ve bilgi sahibi kimseye danış.
  • Delil ve ispatını hazırladıktan sonra, söz söyle.
  • Gençlik zamanını ganimet bil.
  • Bilhassa gençlik zamanında, iki cihana ait işlerin dürüst olsun.
  • Dostlarına ve ahbaplarına saygı ve ikram göster.
  • Dostlara da düşmanlara da güler yüz göster.
  • İyi bir üstadı baba yerinde tut.
  • Masrafını gelirine göre ayarla.
  • Her işte ortalama davran.
  • Cömertliği adet edin.
  • Misafirine karşı ne hizmet gerekirse yerine getir.
  • Birini evine misafir gittiğin vakit, gözünü ve dilini sıkı tut.
  • Herkesle hoş geçin.
  • Çocuklarının talim ve terbiyesine dikkat et.
  • İmkan bulursan ata binmeyi ve ok atmayı öğren.
  • Vücudunu ve üstünü başını temiz tut.
  • Ayakkabını giyerken sağ ayağından, çıkarırken sol ayağından başla
  • Herkesle, kendi ölçüne (iş gücüne, yaşına,mevkine göre) muamelede bulun.
  • Geceleri laf ederken sessiz konuş, gündüzleri konuşurken etrafa göz gezdir(sırrına sahip ol)
  • Az yemeyi, az uykuyu, ve az konuşmayı adet edin.
  • Kendin için hoş bulmadığın şeyi başkalarına reva görme.
  • Yapacağın işleri bilerek ve düşünerek yap.
  • Bilmediğin şeyde ustalık taslama.
  • Kadına ve çocuğa sır söyleme.
  • Başkalarının refah ve saadetine göz dikme.
  • Soysuz kimselerden vefa umma.
  • Hiçbir şeye karşı kayıtsız davranma.
  • Yarım kalmış işi olmuş sayma.
  • Bugünkü işi yarına bırakma.
  • Senden büyüklerle şakalaşma.
  • Büyüklerle konuşurken lafı uzatma.
  • Kimseyi hor görme.
  • Sana arz-ı ihtiyaç eden kimseyi boş çevirme.
  • Eski münakaşaları anma.
  • Başkasının menfaatine ortaklık etme.
  • Malını dosta düşmana tehşir etme (malınla övünme)
  • Hısım, akraba ile alakanı kesme.
  • İyi kimselerin aleyhinde söz söyleme.
  • Kendini beğenme.
  • Halkın ittifakla üzerinde durduğu şeye sen de uygunluk göster.
  • Parmaklarını ağzına burnuna sürtüştürme.
  • Herkesin yanında dişlerini ayıklama.
  • Ağzını, burnunu sessizce temizle.
  • Esnerken ağzını elinle kapat.
  • Bir kişiye üstünlük taslayarak çalım satma.
  • Parmağınla burnunu karıştırma.
  • Konuşurken; sözlerine alay ve ve düşük şaka nev'inden laflar karıştırma.
  • Bir kimseyi başkasının yanında mahçup etme.
  • Kaş-göz işaretleriyle; şunu bunu küçük düşürecek harekette bulunma.
  • Söylenen lakırdının tekrarını isteme.
  • Gülünç söz söylemekten çekin.
  • Başkasını yanında, kendini ya da ailenden birini methetme.
  • Kendini kadınlar gibi süsleme.
  • Çocukların keyfine uyma.
  • Diline sahip ol.
  • Söz söylerken ellerini oynatma.
  • Herkese karşı saygılı davran.
  • Kötü kimselerle arkadaş olma.
  • Ölen bir adamı zemmetme.
  • Elinden geldiği kadar kavga ve nizadan çekin.
  • Kuvvetini denemeye çalışma.
  • İyiliği tecrübe edilmiş şeyler (veya insanlar) hakkında su-i zanda bulunma.
  • Kendi ekmeğini başkalarının sofralarında yeme.
  • Acele iş görme.
  • Dünya işleri için kendini fazla üzme.
  • Seni tanımak istemeyen kişiyi sen tanı.
  • Öfkelendiğin zaman sözünü tartarak söyle.
  • Burnunu, elbise kolu ile silme.
  • Herkesin karşısında yemek yeme.
  • Yolda giderken büyüklerin önünde yürüme.
  • Bir kimse konuşurken araya laf karıştırma.
  • Güneşin doğacağı vakitte uyuma.
  • Başını dizlerinin üzerine koyma.
  • Daima önüne bak, sağa sola bakma.
  • Mümkün olduğu kadar eyersiz ve koşumsuz çıplak ata binme.
  • Misafir yanında bir kimseyi azarlama.
  • Misafire iş buyurma.
  • Deli ve sarhoş adama lakırdı söyleme.
  • İşsiz, güçsüz serseri adamların yanında oturma.
  • Kar ve ziyan kaygısıyla kimseye yüzsuyu dökme.
  • Hem fodul, hem kibirli olmaktan sakın.
  • Kimsenin düşmanlığını celbetme.
  • Kavga ve gürültüden uzak dur.
  • Daima yanında para ile çakı, bir de parmağında yüzük bulunsun.
  • Kendini küçük düşürüp, horlatacak dereceye varmamak şartıyla herkese karşı nezaketle muamele et.
  • Tevazudan ayrılma.
  • Ömrün oldukça Allah'a müteveccih ve mütevekkil ol
    2. Cevap: Lokman hekim nasihatleri

  Elif hanım teşekkür ederiz. çalışmalarınızla medeniyetin, ahlakın ve ilmin beşiğinin islam olduğunu tekrar müşahade ettik.

  [​IMG]
   


 3. Elif

  Elif Yönetici Admin  Cevap: Lokman hekim nasihatleri

  Sağlam inancınız ve yorumlarınız için ben teşekkür ederim..

  Evet Lokman Hekim'in peygamber olduğuna dair bilgiler var fakat İslam alimlerinin genel görüşü peygamber olmadığı yönündedir.