Lut Peygamberin Hayatı Ve Özellikleri

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Yavuz tarafından 14 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Hz. Lut Peygamber Kıssaları

  Hz. Lut Aleyhisselam peygamberimizin hayatı mucizeleri ve özellikleri gönderilmiş olduğu kavmin sapıklığına mukabil ölçüdedir. Hz. Lut Efendimiz Hz. İbrahim'in yeğeni olup babasının ismi Haran'dır. Hz. İbrahim ile aynı dönemde peygamberlik ile Cenabı Allah tarafından görevlendirilmişlerdir. Yaşamış oldukları büyük kuraklık ve kıtlık neticesinde Hz. Lut amcası Hz. İbrahim ile birlikte Mısır'a gitmişler, o dönem Mısır kıralından gıda ve hayvan yardımı almışlardır. Bu mallar ile Filistin dolaylarında ki kavimlerine geri dönmüşler ve Cenabı Allah'ta rızıklarını bereketlendirerek artırmıştır. Artık hayvanlarını sığdıracak otlak ve mera bulamaz hale gelmişlerdir. Daha sonra Cenabı Allah Hz. Lut aleyhisselamı Sadom halkına peygamber olarak görevlendirmiştir. Amcası Hz. İbrahim'den ayrılan Hz. Lut tebliğ ve irşad çalışmalarına başlamıştır.

  Sadom halkı bolluk ve refah içinde yaşayan bir kavim olmakla birlikte o güne kadar dünyada yapılmamış bir sapıklığı ahlak edinmişlerdi. Sadom halkı kadınlarını bırakıp erkekler ile cinsel ilişkiyi alışkanlık edinmişlerdi. Bu durum karşısında çok mücadele veren Hz. Lut (as) kavmini bu sapık cinsel alışkanlıktan vazgeçiremiyordu. Kavmi uyarılarına aldırmadığı yetmiyormuş gibi bir de Hz. Lut'u (as) öldürmek ve sürgün etmek ile tehdit ediyorlardı. Yaptıkları azgınlıklar karşısında çaresiz kalan Hz. Lut Efendimiz Cenabı Allah'a kavmi hakkında duada bulundu ve Allah'u Teala peygamberinin duasını kabul buyurdu. Azap melekleri önce Hz. İbrahim'e uğradılar. Hz. İbrahim kendilerine yemek ikram edince yemediklerini gördü ve gelenlerin melek olduğunu anladı. Kavmi hakkında endişeye düştü. Melekler ise endişe etmemesini kendilerinin Hz. Lut'a gönderildiklerini bildirerek Sadom'a Lut Peygamberin yanına gittiler. Hz. Lut peygamberde genç erkek suretinde gelen melekleri tanımadı ve onları misafir etti. Hz. Lut Peygamberin hanımı gelen yakışıklı gençleri sapık Sadom halkına haber verdi. Sadomlular Hz. Lut'un kapısına dayandılar ve misafirlerin kendilerine teslim edilmesini istedirler. Hz. Lut "kızlarımı alın nikahlayın" desede sapık kavim asıl niyetlerinin ne olduğunu bildiğini ve hemen genç erkek misafirlerin kendilerine teslim edilmesini istediler. Hz. Lut misafirleri kurtarmaya çabalarken melekler kendilerini tanıttılar ve gece yarısından sonra karısını arkada bırakarak şehri terk etmesini istediler. Cenabı Allah Şuara suresi 160 ve 175. ayeti kerimelerde bu kıssayı şöyle anlatıyor;

  160- Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı.

  161- Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti; (Cenabı Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?

  162- Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

  163- Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

  164- Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak alemlerin Rabbidir.

  165-166- Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz.

  167- Onlar şöyle dediler; Ey Lut (bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, sürgün edilmişlerden olacaksın.

  168- Lut; Doğrusu, dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim.

  169- Rabbim; Beni ve ailemi, onların yapageldiklerinden kurtar.

  170- Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık.

  171- Ancak bir kocakarı müstesna. O, geride kalanlardan.

  172- Sonra diğerlerini helak ettik.

  173- Üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, uyarılanların (fakat yola gelmeyenlerin) yağmuru ne de kötü.

  174- Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler.

  175- Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

  Sabaha karşı Hz. Lut (as) ailesini alarak şehri terk etti. Karısı ise sapık kavim ile beraber kalmayı tercih etti. Cenabı Allah Sadom halkını sapıklıkları ile birlikte helak etti. Hz. Lut aleyhisselam Hicaz taraflarına göç etti ve hayatının sonuna kadar burada ibadet ile meşgul olmuştur. Hazreti Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam bir hadisi şeriflerinde "Benden sonra en korkutuğum şey ümmetimin Lut kavminin yaptigini yapacak olmalarıdır" mealinde buyurarak ümmetini uyarmıştır. Cenabı Allah bizleri ve zürriyetimizi her türlü sapıklıklardan muhafaza eylesin. Ayaklarımız islam dini üzere sabit kılsın.
  [​IMG]
  yavuz yıldırım@webokur.net