Atatürk M. Kemal Atatürk'ün Spor ile ilgili söylediği sözler

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Nehir tarafından 12 Ocak 2014 başlatılmıştır. 1. M. Kemal Atatürk'ün Spor hakkında söylediği sözler

  Dünya spor hayatı ve spor dünyası çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayatı bizim için daha mühimdir. Çünkü ırk meselesidir ırkın ıslahı ve kişayişi meselesidir ve hatta biraz da medeniyet meselesidir.

  Cumhuriyet fikren ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister.

  Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik ferdi ve milli eğitim bakımından da o nisbette önemlidir.

  Müsbet ilimlerin temeline dayanan güzel sanatları seven fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan bahtiyar kuvvetli bir nesil yetiştirmek siyasetimizin açık gayesidir.

  Her ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhi şartlarını temin etmek devlet halinde bulunan siyasi teşekküllerin en birinci ödevidir.

  Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunlardan bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir.

  Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarfedilen çalışmanın ehemmiyet ve kudsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.

  Zafer zafer benimdir diyebilenin; başarı başaracağım diye başlayanın ve başardım diyebilenindir.

  Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.

  Açık ve kat´i olarak söyleyeyim ki sporda muvaffak olabilmek için her türlü yardımdan ziyade bütün milletce sporun mahiyetinin ve değerinin anlaşılmış olması gerekmekte onu kalpte muhabbet ve vatani bir vazife olarak telakki eylemek lazımdır.

  Sizler yani yeni Türkiye´nin genç evlatları yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar; Türk gençliği gayeye bizim yüksek idealimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

  Yorgunluk her insan her mahluk için tabii bir haldir. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.

  En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye endüstrisi ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirme kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz.

  Dünyada yenilmez kimse yenilmeyen takım yenilmeyen ordu yenilmeyen kumandan yoktur. Yenilgilerden sonra üzülmek de tabiidir. Ancak bu üzüntü insanın maneviyatını yok edecek onu çökertecek seviyeye varmamalıdır. Yenilen toparlanarak kendini yeneni yenmek için olanca gücü ile azimle daha çok çalışmalıdır.

  Muhterem Gençler Hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır: Galip gelmek ve mağlup olmak. Size Türk gençliğine tevdi ettiğimiz vicdan emaneti yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız.

  Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa o kafayı ileriye götüremez taşıyamaz.

  Türk Çocuğu! Her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek düzeyde gökte seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Bundan gerçek dostlarımız sevinecek Türk Ulusu mutlu olacaktır.

  Bir insan hayatında büyük bir muvaffakiyet kazanabilir. Fakat yalnız onunla övünerek kalmak isterse o muvaffakiyet de unutulmaya mahkumdur. Onun için çalışmak ve daima muvaffakiyet aramak herkes için esas olmalıdır.

  Denizciliği Türk´ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız.