Manzum hikaye ne demektir

Konusu 'Türkçe edebiyat' forumundadır ve Nehir tarafından 3 Şubat 2013 başlatılmıştır.


 1. Manzum hikaye nedir

  azım şeklinde yazılan hikâyelere manzum hikâye denir. Manzum hikâyelerin öykülerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır. Bu tür hikâyelerde didaktik şiir özelliği görülür.

  Hikayede bulunan bütün özellikler (olay,yer,zaman,kişiler) manzum hikâyede de bulunur.

  Eski edebiyatımızda uzun hikâyeler mesnevi türü ile yazılırdı. Tanzimat’tan itibaren ortaya çıkan manzum hikâye türü kafiyeli ve redifli, şiir biçiminde hikâye yazmak amacını güder.

  Manzum hikâyelerde şairler ya bir olayı anlatırlar, ya da öğüt vermek gayesini güderler.

  Bu tür için ilk adımları Recaizade Mahmud Ekrem ile Muallim Naci atmıştır.

  Bu tür Servet-i Fünun döneminde en etkili hale gelmeye başlamıştır.

  En büyük iki temsilcisi Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy’dur.

  Tevfik Fikret’in Balıkçılar ve Hasta Çocuk gibi önemli manzum hikâyeleri vardır.

  Mehmet Akif Ersoy’un ise Küfe, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Hasta gibi önemli manzum hikâyeleri bulunmaktadır.

  Ersoy ve Fikret dışında Beş Hececiler de manzum hikâye denemeleri yapmışlardır. Bunun dışında Türk şiirinin babası sayılan Yahya Kemal de manzum hikâyeler yazmıştır. Onun Nazar şiiri en güzel manzum hikâyelerden bir tanesidir.

  Manzum hikâyeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, o çevrenin kişileri tanıtılır. Sonra olay anlatılır. Amaç okura bu bölümde ders vermektir. Bir hikâye gibi sonlandırılır. Manzum hikâyeler düşündürücüdür, eğiticidir.

  Manzum hikâyede her olay işlenebilir. Sıradan olaylar, sosyal olaylar vs.