Manzume Ne Demektir

Konusu 'Web Sözlük' forumundadır ve Lavinia tarafından 14 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Manzume Nedir

  Nazım duygu ve olayların belirli kurallarla dile getirildiği yazılardır. Genellikle ölçü ve uyak gözetilerek “dizeler halinde yazılır. Bu türdeki yazılara manzume denir. Manzumelerin insanda coşku uyandıracak şeklide yazılanlarına da “şiir” denir.

  Şiirde ozanı şiir yazmaya yönelten olay ve durumlara “konu” şiirin tümünde egemen olan duyguya da ana duygu (tema) denir. Ozan söylemek istediklerini bu duygu etrafında toplar sanatlı bir dille aktarır.

  Manzum hikâye'nin Özellikleri

  -Manzum hikâyeler edebi metinlerdir.

  -Konu ve özellik bakımından hikâye ile aynı özellikleri gösterirler.

  -Manzum hikâyelerde şair ya bir olayı anlatır ya da bir öğüt verme çabası güder.

  -Manzum hikâyeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar ardından o çevrede bulunan kişiler anlatılır. Daha sonra ise olay anlatılır. Amaç okuyucuya bu bölümde ders veya öğüt vermektir.

  - Giriş gelişme ve sonuç bölümleri hikâye ile benzer özellikler gösterir.

  -Manzum hikâyeler düşündürücü ve eğiticidir.

  -Manzum hikâyeler birçok bölümden oluşur. İlk bölümde anlatılmak istenen olaydan ve kişilerden bahsedilir. İkinci bölümde ise olaylar anlatılır ve örneklerle tasdik edilir. Üçüncü bölümde ise olay son bulur ve okuyucuya ders vermeyi güden cümleler yer alır.

  -Manzum hikayede her olay işlenebilir. Sıradan olaylar sosyal olaylar vs.

  -Manzum hikayeler dörtlük beyit bent şeklinde de yazılabilir.

  -Mensur hikayeden (düzyazı) hiçbir farkı yoktur. Kişiler zaman mekan olay bu hikayelerde de vardır. Tek farkı şiirselliktir. Dizelerdir. Kafiye ve rediftir.

  -Toplumu ilgilendiren olaylar işlenir.

  -Daha çok ders veren eğitici öğretici etkileyici konular seçilir.

  -Ölçü ve uyağa dikkat edilir.

  -Anlam alttaki dizelerde devam eder.

  -Karşılıklı konuşmalara yer verilir.

  -Dizelerin uzunlukları aynı olmayabilir.

  -Bu nazım şekli edebiyatımıza Tanzimat Dönemi'nden sonra girmiştir.