Marmara bölgesinde bulunan körfezler nelerdir

Konusu 'Coğrafya atlası' forumundadır ve Nehir tarafından 3 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. marmara bölgesindeki körfezler nelerdir

  İzmit Körfezi

  Marmara Bölgesi’nde Marmara denizi’nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi, kuzeyinde batıdan doğuya doğru Pendik, Tuzla, Eskihisar,Gebze, Dilovası, Hereke, Körfez ve izmit ile çevrilidir. Güneyi ise Gölcük, Değirmendere, Halıdere, Karamürsel ve Yalovaya kadar uzanır. Deniz ulaşımına son derece müsait doğal bir liman halinde olan Körfez’de Eskihisar-Topçular arası feribot seferi düzenlenir. Ayrıca Gebze – İzmir Otoyolu Projesi dahilinde Dilovası-Hersek Burnu arasına İzmit Körfez Köprüsü yapılması planlanarak körfez çevresindeki taşıt trafiğinin azaltılması ve geçiş süresinin kısaltılması amaçlanmaktadır.

  İzmit Körfezi 30 yıl öncesine kadar çevresinin doğal güzelliği, denizinin sakinliği ile sayfiye yeri olarak kullanılıp özellikle İstanbul veAnkara’dan gelen yazlıkçılara ev sahipliği yaparken, sanayileşmenin başlaması ve hızla ilerlemesiyle bu özelliğini yitirmek üzeredir.

  Özellikle kilimleri ile ünlü Hereke’nin aslında 30 yıl öncesinde açıklarında bulunan Kılıç balığı ile ünlendiğini belirtmek, bu denizin zamanında ne kadar temiz olduğunu gösterecek en büyük belge. Çevresinde bununan yüzlerce yazlık site ve villa bu durumu ayrıca destekleyen bir oluşumdur. Yapılan bir araştırmaya göre izmit körfezini mesken tutan 121 kuş türü bulunuyor.

  Gemlik Körfezi

  Gemlik Körfezi, Marmara Denizi’nin, güneydoğu yönündeki koludur. Doğu-batı doğrultusundadır. Çevresinde birçok yerleşim yeriyle, orta yükseklikte sıradağlar yer alır.

  Yerleşim yerleri Bursa ve Yalova illerine bağlıdır.

  Bandırma Körfezi

  Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinin büyük ve ülke için önemli körfezidir.
  Bandırma Körfezi, Marmara Denizinin güneyinde körfez. Kapıdağ Yanmadasmın kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu kıyısıyla Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bö- lümü’nün doğu-batı doğrultulu kıyısı arasında yer alır. Aşağıyapıcı köyünün güneyinden Fener Adasına kadar 15 km, genişliği kuzeydoğudaki Kapsalı (Kapsala) Burnundan güneydoğuda Yenice köyü kıyılanna kadar 11 km’dir. En derin yeri (55 m) Dutliman köyünün 3 km kuzeybatısındadır. Körfez doğu ve kuzeydoğu rüzgârlanna açık, kuzeybatı, batı ve güneybatı rüzgârlanna kapalıdır.

  Bandırma Körfezinin kuzey ve kuzeybatısında Kapıdağ Yarımadası bulunur. Yarımadanın batısında Erdek Körfezi vardır. Her iki körfez birbirinden 1,5-2 km eninde bir kıstakla ayrılmıştır. Belkıs Tombolosu olarak adlandırılan bu kesimde deniz oldukça sığ (1-1,5 m), kıyı ise bataklıktır. Körfezin güney ve güneydoğusu, yer yer dik falezler- le kesilen, geniş, ama fazla girintili çıkıntılı olmayan kumsallarla kaplıdır. Bandırma Körfezinde kıta sahanlığı dardır. Birkaç yüz metre içinde derinlik 15-20 m’ye varır, 1 km kadar açıkta yaklaşık 30 m’yi geçer, 2 km içinde ise 40 m’yi aşar. Körfezin batısında, doğusunda ve kuzeyinde yaklaşık 45-55 m derinliği olan üç çukur vardır.

  Bandırma Körfezinin genellikle kuzey ve kuzeybatı kıyıları oldukça girintili ve çıkıntılı bir özellik gösterir. Bu kesimde birbirinden burunlarla ayrılmış küçük koylar dikkati çeker. Yer yer dik falezler halinde denize doğru uzanan bu kesimler genellikle taşlık ve kayalıktır. Ancak denizin derin biçimde karanın içine doğru sokulduğu kesimlerde plaj ve kumsallar vardır. Körfezin güney kıyılan fazla dik olmayan alçak bir yapıdadır. Bu kesimde bulunan oldukça geniş kumsallar kuzey ve kuzeydoğu rüzgârlarına açıktır.

  Körfezin kuzeydoğu kesiminde, Kapsalı Burnu ya da Çaİcıl Burnundan 500 m kadar açıkta, aşınımdan artakalan kayalıklardan oluşan ve Mola Adalan adı verilen adalar topluluğu bulunur. Bu dört ada, büyüklüklerine göre Fener Adası, Haliada, Tavşan Adası ve Fener Kayalığı olarak sıralanır. Yerleşme yeri bulunmayan bu adalardan yalnızca Fener Adasında gemilere yol göstermek amacı ile bir deniz feneri vardır.

  Körfezde kuzeydoğu yönünde zayıf bir akıntı dikkati çeker. Bu akıntı batı kıyılan- na yaklaşırken kuzeybatı ve kuzey doğrultusunda yön değiştirerek açık denize doğru yönelir.

  Bandırma Körfezinin güneybatı köşesinde kurulmuş olan Bandırma kenti ve limanı Türkiye’nin deniz ulaşımında önemli bir yer tutar. İstanbul ile yolcu ve yük, başka limanlarla ise yük gemisi bağlantısı vardır. Körfezin bu kesiminde yapılan mendirek fırtınalı günlerde gemilerin bannmasına olanak verir. Kentteki sanayi kuruluşlannın atıklan son yıllarda körfezin önemli ölçüde kirlenmesine neden olmaktadır.

  Erdek Körfezi

  Erdek Körfezi, Marmara Denizi’nin güneybatısında bulunan körfez. Doğusunda Kapıdağ, batısında Karabiga vardır. Güneyde, Edincik-Karabiga arasında düz ve alçak kıyı ovalarıyla sınırlanır. Paşalimanı, Avşa ve diğer küçük adalar, körfezin kuzeyinde yer alır.