Marmara Denizi İle İlgili Kısa Bilgi

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 20 Ocak 2014 başlatılmıştır.


 1. Marmara Denizi Hakkında Bilgi

  Türkiye’nin batı bölümünde yer alan Marmara Denizi, her yanı Türkiye toprakları ile çevrili bir iç denizdir. Yüz ölçümü 11.350 km2′dir. Batı-doğu doğrultusunda uzanan denizin, Çanakkale Boğazı’nın başlangıç yerinden, İzmit Körfezi bitimine kadar olan uzunluğu 260 km. Silivri ile Bandırma arasındaki eni ise 80 km. kadardır. Marmara Denizi, Tekirdağ önleri ile İzmit Körfezi’nin ağzı arasında batı-doğu yönünde derin deniz çukurlarının sıralandığı (1000 ile 1200 m.) yerlerdeki orta bölüm ile bunun çevresinde uzanan sığ bölümlerden (200 m. derinliğe kadar) oluşmuş yeni bir çöküntü alanıdır. 3. jeolojik zaman sonu ile (Tersiyer sonu), 4. jeolojik zaman başlarında (Kuaterner başlarında) bu denizin bugün bulunduğu yer ve dolaylarında yer kabuğu hareketlerinden doğmuş kırılmalar, bunun sonucu olarak geniş ölçülü çökmeler, olmuş ve bu arada da körfezler meydana gelmiştir. Denizin çevresindeki alanlarda bugün de yer yer sarsantılara rastlanır.
  Marmara Denizi’nde fazla ada yoktur.
  Adalar, daha çok denizin sığ bölümlerinde yer almıştır. Ada toplulukları iki bölgede kümelenmiştir. Bunlar; İstanbul yakınındaki adalar topluluğu ile Marmara adaları topluluğudur. Güney bölümünde tek ada olarak sadece imralı adası vardır. Marmara Denizi’nin kuzey kenarı, doğu ve güney kıyılarına göre daha az girintili çıkıntılıdır. Ayrıca sığ deniz sahası güney bölümünde daha çok alan kaplar. Buradaki derinlik genellikle 70-100 m. arasındadır.
  Burada izmit, Gemlik, Bandırma ve Erdek körfezleri bulunur. Denizin kuzey bölümünde ise, kıyı sed göllerinin meydana getirdiği Büyük ve Küçük Çekmece gölleri bulunur.
  Denizin yüzey suları az tuzludur. % 22 olan yüzey suları 10-15 m. deniliğe kadar kendini hissettirir.
  Bu derinlikten sonra tuzluluk artar ve 30 m. derinlikte bu miktar % 37.5 kadar çıkar. 30 m.’den sonra tabana kadar tuzluluk % 38.5 olarak devam eder. Marmara Denizi’nde üstten bir akıntı, İstanbul Boğazı ile Karadeniz’e doğru ise alttan (dipten) bir akıntı mevcuttur. Bu her iki akıntı da Karadeniz ile Ege Denizi’nin, seviye ve yoğunluk farklarından meydana gelmişlerdir. Marmara Denizi’nde 10 m. derinliğe kadar yıllık sıcaklık ortalaması 15 derece kadardır. Bu sıcaklık yazın artıp, kışın azalır. Deniz, ulaştırmada önemli bir yer tutar.