Meleklerin görevleri ve özellikleri

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Lavinia tarafından 21 Aralık 2013 başlatılmıştır.

 1. meleklerin görevleri ve özellikleri nelerdir

  Meleklerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  - Melekler, Allah'a itaat etmek, onu tesbih ederek övmek-yüceltmek ve emirlerini yerine getirmek için yaratılmışlardır.
  - Melekler dünya gıdalarından yemez ve içmezler. Onların gıdası Allah'ın nuru, feyzi ve sevgisidir.
  - Meleklerin cinsiyeti (erkek ya da dişiliği) yoktur.
  - Günah işleme gibi bir özellikleri yoktur.
  - Dünya gözüyle görülmezler, gayb âlemindendirler.
  - Hiçbir şekilde yaratana karşı gelemezler bunda hiç şüphe yoktur.
  - Doğum yoluyla çoğalmazlar. Yüce Allah dilediği zaman dilediği kadar melek yaratır.

  Meleklerin görevleri ise şunlardır:

  Meleklerin temel görevleri, Allah'a kulluk etmek; O'nun emirlerini yerine getirmektir. Melekler görevleri açısından bir kaç gruba ayrılır. Melekler yüklendikleri görevler itibariyle farklı isimlerle anılmışlardır. Bunlardan dördü, büyük melek olarak bilinmektedir: Cebrâîl, Mikâîl, İsrâfîl ve Azrail. Bilinen diğer melekler de şunlardır: Münker-Nekir (Ölümden sonra, kabirde sorguyla görevli melekler), Kirâmen Kâtibin/Hafaza (İnsanların amellerini yazmakla görevli melekler), Hamele-i Arş (Arşı taşıyan melekler), Hazin (Cennet ve cehennemde bekçilikle görevli melekler), Zebânî, Mâlik (Cehennemde görevli melekler), Rıdvân (Cennette görevli melekler), Mukarrabûn ve İlliyyûn (Allah'a çok yakın ve onun katında üstün mevkie sahip melekler).

  1- Cebrail : Vahiy meleğidir. Allah'ın emrini peygamberlere getirir. Meleklerin en büyüğü ve reisidir.
  2- Mikâil : Tabiat olayları ve rızık taksimatı ile ilgili görevli melektir.
  3- İsrafil : Kıyamet kopacağı zaman sûr ismindeki alete üfürüp büyük ve dehşetli haberi duyurmakla görevlidir.
  4- Azrail : Allah'ın emriyle can almakla görevlidir.