Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler kimin sözü

Konusu 'Güncel bilgiler' forumundadır ve Lavinia tarafından 2 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler kimin sözüdür?

  "Mevlâ görelim neyler. Neylerse güzel eyler" sözü Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Tefvizname isimli şiirinde yer almaktadır. Şiirin tamamı şu şekildedir:


  Tefvizname

  Hak şerleri hayr eyler
  Ârif anı seyreyler
  Zan etme ki gayreyler
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Sen Hakk’a tevekkül kıl
  Sabreyle ve râzı ol
  Tevfiz it ve rahat bul
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Kalbin ana berk eyle
  Takdîrini derk eyle
  Tedbirini terk eyle
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Bil kâdı-i hâcâti
  Terk eyle mürâdâtı
  Kıl ana münacâtı
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Bir işi murâd itme
  Hak’dandır O red itme
  Oldıysa inâd itme
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Hakk’ın olıcak işler
  Ol hikmetini işler
  Boşdur gam u teşvişler
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Hep işleri fâyıkdır
  Neylerse muvâkıfdır
  Birbirine lâyıkdır
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Dilden gamı dûr eyle
  Tefviz-i umûr eyle
  Rabbinle huzûr eyle
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Sen adli zulüm sanma
  Sabr it sakın o sanma
  Teslim ol oda yanma
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Dime şu niçün şöyle
  Bak sonuna sabr eyle
  Yerincedir ol öyle
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler
  Hiç kimseye hor bakma
  Sen nefsine yan çıkma
  İncitme gönül yıkma
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Mü’min işi reng olmaz
  Ârif dili teng olmaz
  Âkıl huyu cenk olmaz
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Hoş sabır cemilimdir
  Allah ki vekilimdir
  Takdîr kefîlimdir
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Her dilde ânın adı
  Her kuladır imdâdı
  Her cânda anın yâdı
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Nâçâr kalacak yerde
  Dermân ider ol derde
  Nâgah açar ol perde
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Her kuluna her anda
  Her anda o bir şânda
  Geh kahr u geh ihsânda
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Geh mu’ti vu geh mâni’
  Geh hâfıd u geh rÂfi’
  Geh dârr u gehi nâfi
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Geh abdin ider ârif
  Her kalbi O’dur sârif
  Geh eymün u geh hâif
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Geh kalbini boş eyler
  Geh aşkına düş eyler
  Geh halkını hoş eyler
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Az ye az uyu az iç
  Dil gülşenine gel güç
  Ten mezlebesinden geç
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Bu nâs ile yorulma
  Kalbinden ırağ olma
  Nefsinle dahi kalma
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Geçmişle geri kalma
  Hâl ile dahi olma
  Müstakbele hem dalma
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Hem dem âni zikreyle
  Hayrân-ı Hak ol söyle
  Zirekliği koy şöyle
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Gel hayrete dal bir yol
  Koy gafleti hâzır ol
  Kendin unut anı bul
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Her sözde bir nasihat var
  Her işde ganîmet var
  Her nesnede zinet var
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Hep rumuz ve işâretdir
  Hep ayn-ı inâyetdir
  Hep gâmız ve bişâretdir
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Bil elsine-i halkı
  Öğren ebed u hulki
  Eklâm-ı Hak ey Hakkı
  Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

  Vallah güzel etmiş
  Tallah güzel etmiş
  Billah güzel etmiş
  Allah görelim netmiş.Netmişse güzel etmiş.