Mevlananın İslama katkıları nelerdir

Konusu 'Hakkında bilgi' forumundadır ve Demir tarafından 17 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Mevlananın İslama katkıları nedir


  Hz. Mevlânâ derken aklımıza onunla ilgili pek çok sıfat gelebilir ve onu belki birçok yönüyle tarif edebiliriz. Ancak herhalde onu en güzel bir biçimde, "efradını câmi, ağyârını mâni" bir şekilde tanımlamak gerekirse, "sûfî" "mutasavvıf" "şeyh" "pîr" ya da bunlardan biraz farklı olarak "din âlimi" tâbirlerinden birisi ile onu vasıflandırmamız en uygunu olacaktır. Çünkü onun diğer bütün yönleri, bütün özellikleri İslam"dan beslenir, onun müslümanlığından beslenir. Ancak o, İslâm"a sûfî bakış açısıyla bakar ve onu bu bakış açısıyla anlar. Sûfî bakış açısı ise zâhirci bakış açısından başkadır. Dolayısıyla Mevlânâ"nın İslâmî ve tasavvufî yönü dışlanırsa, bu yönü görmezden gelinirse diğer özellikleri boşlukta kalır, yanlış mecralara akar veyâ yönlendirilir. Onun için Hz. Mevlânâ"nın düşünce yapısını, sistemini, nasıl bir insan, nasıl bir Müslüman ve nasıl bir sûfî olduğunu ortaya koymamız gerekmektedir. Bu konuyu biraz açalım. Muhammed Celâleddîn-i Rûmî"yi "Hz. Mevlânâ" yapan en önemli hususları sıralayacak olursak, onun iki özelliğinin diğer yönlerinden daha baskın olduğunu ve ön plana çıktığını görüyoruz:

  Birincisi, Hz. Mevlânâ bir din alimidir. O eserlerinde hep Kur"ân"ı ve Hz. Peygamber"in sözlerini referans olarak alır, fikirlerinde hep bu iki kaynağa dayanır. Burada hemen onun şu meşhur sözünü hatırlatmak isterim:

  Bu cân bu tende olduğu müddetçe ben Kur"ân"ın kölesiyim,
  Kim ki benden Kur"ân"dan başka bir söz naklederse, ondan da, o sözden de bîzârım.

  İkinci olarak, din alimliğinin yanı sıra, Hz. Mevlânâ"nın daha derin bir cephesi vardır: O bir sûfîdir. Esâsen Necmeddîn-i Kübrâ"nın kurmuş olduğu tarîkat olan Kübrevîlik"e bağlı olan Mevlânâ"nın tasavvufî fikirleri yepyeni bir tasavvufî çehre ve kimlik kazanmış ve kendisi adına oğlu Sultan Veled tarafından Osmanlı Devleti"nde ve günümüzde çok etkili olan Mevlevîlik Tarîkati kurulmuştur.