Mezhep Nedir Hakkında Bilgi

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 19 Ocak 2014 başlatılmıştır.


  1. Mezhep Nedir

    Arapça kökenli olan mezhep kelimesi yol, mecra anlamına gelir. Dinler için mezhep kelimesinin anlamı bir alimin dini işlemleri farklı şekillerde yorumlamasına denir. Bu yorumlamayı taklit eden ve yorumlayan alimin yolundan giden islamlar o mezhebin üyelerini oluşturur. İbadetlerde birtakım şekil farklılıkları farklı mezhepleri meydana getirmiştir.
    Her müslüman Kuran’ın emirlerini ve peygamberini hadislerini, sünnetlerini yerine getirerek kurtuluşa erer. Ancak dindar insanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu davranışları tam manasıyla kavrayamazlar. İşte bu gibi durumlarda din alimleri devreye girmiş ve insanlara kolay bir şekilde ibadet etmenin yollarını anlatmıştır. Lakin bazı din alimleri islami şartları farklı şekilde yorumlamış ve buna göre hareket etmiştir. İslam’da farklı mezhepler olmasına rağmen bu farklılıklar sadece ibadet etme şekillerindeki küçük değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
    Birkaç farklı alimin benimsediği görüşü etrafındakilere anlatmasıyla birlikte insanlar o alimlere tabi olmuş, o alimlerin yaptığı gibi ibadetlerini gerçekleştirmiştir. Bu alimleri takip edenlerin çocukları da onları görerek o alimin izinden gitmiş. Böylece mezhep farklılıkları bölgelere göre değişkenlik göstermiştir. İbadetleri yorumlama şekillerine göre mezhep farklılıkları oluşmuştur. Hadislerden anladığımız kadarıyla mezhepler peygamberimiz vefat ettikten sonra başlamıştır. Yani peygamberimiz zamanında mezhep farklılıkları yoktu. Herkes aynı şekilde ibadet ediyordu. Müslümanlık farklı coğrafyalarda ve bölgelerde yayılım gösterdikçe bu farklılıklar arttı. Mezheplerin olması dini açıdan iyi bir şeydir. Çünkü İslam her insanın farklı olmasını benimsemiştir. Değişiklik her zaman iyidir. Ancak ibadetlerde o ibadetin özünü değiştirmeden yapılan her farklılık dince kabul görmüştür.
    İslamiyet’te dört farklı mezhep vardır. Bunlar: Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli Mezhepleridir. Mezheplerin isimleri insanlara bu dini görüşleri öğreten alimlerin ve imamların adlarından türemiştir. Mesela İmam Ebu Hanefi, İmam Şafii gibi.