Milli Mücadele Dönemi İle İlgili Sorular ve Cevapları

Konusu 'Cumhuriyet Tarihi' forumundadır ve Lavinia tarafından 20 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Milli Mücadele Dönemi İle İlgili test soruları ve cevapları

  Milli mücadele dönemi hakkındaki test sorularını ve cevaplarını konumuzun devamında inceleyebilirsiniz.

  1) I. İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
  II. Teşvik-i sanayi Kanunu’nun çıkarılması
  III. Birinci beş İıllık Plân’ın hazırlanması
  Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

  A) III, I ve II C) I, III ve II C) II, I ve III
  B) I, II ve III D) II, III ve I

  Cevap: B

  2) Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini aşağıdakilerden hangisi vermiştir?

  A) Mebuslar meclisi C) Temsilciler Kurulu E) İç İşleri Bakanlığı
  B) Bakanlar Kurulu D) TBMM

  Cevap: D

  3) Türkiye, Lozan görüşmeleri sırasında ABD ile olan ilişkilerine önem vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bu ilişkiye önem vermesinin amacı olamaz?

  A) Batılı devletler üzerinde etkili olmak
  B) ABD’nin gücünden yararlanmak
  C) Demokratik ülkelerin yanında yer almak
  D) Kendi tanıtımını yapmak
  E) Rusya ile ABD arasında güvensizlik yaratmak

  Çözüm: ABD ile Rusya arasında güvensizlik çıkarma II. Dünya Savaşı sonrası meydana gelen bir gelişmedir.

  4) Milli Mücadele’nin temelini oluşturan ve M. Kemâl’in başkanlığını yaptığı millî kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuvva-i Millîye C) Merkez Heyeti E) Kuvva-i İnzibatîye
  B) Hareket-i Millîye D) Heyet-i Temsilîye

  Cevap: D

  5) İtilâf Devletlerinin Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nı kapatmaları, aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?

  A) Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapılmasına
  B) Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
  C) Amasya Görüşmesi’nin yapılmasına
  D) Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasına
  E) TBMM’nin Ankara’da açılmasına

  Cevap: E

  6) Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisi, Misâk-ı Millî’de de yer almıştır?

  A) Milletin iradesini egemen kılmak esastır
  B) Azınlıklara egemenlik ve ayrıcalık tanınamaz
  C) Manda ve himaye kabûl olunamaz
  D) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez
  E) Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması karşısında, millet tümden direnişe ve savunmaya geçecektir

  Çözüm: Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Misak’ı Millî’nin ortak kararı, millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemezdir.

  7) Amasya Protokolü ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti, yasal bir kuruluş olarak İstanbul Hükûmeti’nce tanınmıştır.
  İstanbul Hükûmeti tarafından tanınması, bu cemiyete hangi konuda önemli bir imkân sağlamıştır?

  A) Temsilciler Kurulu’nun oluşturulması
  B) M. Kemâl’i başkan seçmesi
  C) Üyelerini seçimle belirlemesi
  D) Millî cemiyetleri bünyesinde toplaması
  E) Siyasî etkinliğini arttırması

  Çözüm: Anadolu Hareketi’ne kuşkuyla bakan vatanseverlerin Millî Mücâdele içinde yer almalarını sağlamış, böylece, hareketin siyasî etkinliği giderek artmaya başlamıştır.

  8) İtilâf Devletleri, Erzurum ve Sivas kongrelerinin dağıtılması yönünde ciddi önlemler almazlarken, son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misâk-ı Millî’yi kabûl ve ilân etmeleri üzerine bu meclisi kapatmışlardır.
  İtilâf Devletlerinin Erzurum ve Sivas kongrelerine karşı önlem almamış olmaları nasıl açıklanabilir?

  A) Kongre üyelerinin tepkilere karşı çok geniş önlemler almış olmalarıyla
  B) Erzurum ve Sivas’ın İstanbul’dan uzak olmasıyla
  C) Anadolu Hareketi’nin önemini anlamaktan uzak olmalarıyla
  D) Kendi aralarında ortak bir amacın sağlanmamış olmasıyla
  E) İstanbul Hükûmeti’nin gücüıle bu kongrelerin dağıtılacağına inanmalarıyla

  Cevap: C

  9) Kurtuluş Savaşı'nın başladığı günlerde M. Kemâl, askerî alandan çok bir millet meclisi kurmaya öncelik vermiştir. O’nun bu yolla ulaşmak istediği amaç nedir?

  A) Millî güçleri birleştirmek
  B) Dışarıdan ekonomik yardım almak
  C) Kurtuluş Savaşı’nı başlatmakta haklı olduklarını dünyaya duyurmak
  D) Kendi yetkilerini arttırmak
  E) İç isyanlara son vermek

  Cevap: A

  10) Amasya Genelgesi’nin, Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

  A) Anadolu ve Trakya’nın her yanına duyurulmuş olmasından
  B) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçe ve yöntemini belirtmesinden
  C) İşgâllerin başlamasını izleyen günlerde hazırlanmış olmasından
  D) Halkı, düşmana karşı silâhlı direnişe çağırmış olmasından
  E) İstanbul Hükûmeti’ne karşı bir hareket niteliği taşımasında

  Cevap: B
   

 2. ;)biraz iyi ama tam bir cevap alamadım tam net ve MİLLİ MÜCADALE SAVAŞI ve KONGRELER DÖNEMİ ile ilgili yazarsanız bir kaç soru sevinirim ve girerim...:oops::rolleyes::)
   


 3. tamam bekle
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 22 Kasım 2015

 4. teşekkür ederim
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 2 Aralık 2015

 5. cok guzel bir test bencebu bakkaldan para ile alacahıma parasız guzelce cozeceyim hem siz para kazanırsınız :oops::);):(:mad::confused::cool::p:eek::oops::rolleyes:o_O su an deyişik duygular icindeyim:p:p