Milli Mücadele Döneminde eğitimin genel durumu

Konusu 'Cumhuriyet Tarihi' forumundadır ve Elif tarafından 5 Mart 2014 başlatılmıştır.

  1. Elif

    Elif Yönetici Admin


    Milli Mücadele'de Eğitim

    Öğretmen okulu açma faaliyetleri Milli Mücadele yıllarında bile kesintiye uğramadı. Savaşın en yoğun yaşandığı 1922 yılında dahi mahalli idarelerce öğretmen okulları açıldı. Milli Mücadele yılları, eğitim seferberliğinin en güzel örneklerine sahne oldu. Milli Mücadele Döneminin en önemli sorunu, eğitilmiş insan gücünün kaybıydı Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Çanakkale Cephesi'nde geleceğin Türkiye'sini oluşturacak lise ve üniversite öğrencileri şehit oldu.Savaş yıllarının en büyük eğitim sorunlarından biri de ilkokul öğretmenlerine maaş verilememesiydi. Bir yıldan fazla, maaş yüzü göremeyen öğretmenler olmuştu. Osmanlı'nın son dönemlerinde Batılı tarzda yapılan yenilikler, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bir ikiliği ortaya çıkarmıştır. Bir yandan eskiyi korumak isteyen, diğer yandan yeniyi yerleştirmek ve pekiştirmek isteyen okulların varlığı, dahası azınlık okulları ve yabancı misyoner okullarının eğitim ve öğretim çalışmaları, Osmanlı toplumunu oluşturan kesimleri karşı karşıya getirmiştir. Osmanlı devlet yöneticileri tarafından, bu çok başlılığa ve kaosa son vermek için çalışmalar yapılmışsa da bunlar başarılı olamamıştır.
    Osmanlı'daki eğitim sorunları, Milli Mücadele Döneminde de devam etmiştir. Bu dönemde eğitim işleri iki merkezden yürütülmüştür. İstanbul Hükûmeti’ne bağlı olan Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) İstanbul’da eğitim işlerini yürütürken TBMM Hükûmeti’ne bağlı olan Maarif Vekâleti (Eğitim Bakanlığı), Anadolu’da eğitim işlerine yön vermiştir. İşgalci devletler ise bulundukları bölgedeki okullarda siyasi düşüncelerini yaymaya yönelik çalışmalar yapmışlardır.1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla birlikte İstanbul Hükûmeti ve ona bağlı olan Maarif Nezaretinin görevi sona ermiş ve eğitim kurumları, Ankara’da bulunan Maarif Vekaletine bağlanmıştır