Biyografi Mimar Hacı Alaaddin Kimdir kısaca

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Ceren tarafından 3 Mart 2016 başlatılmıştır.

 1. Ceren

  Ceren Süper moderatör

  Mimar Hacı Alaaddin Kimdir

  14. yy. sonları ve 15. yy. başlarında yaşamış olan mimarlardandır. Mimar Hacı Alâeddin'in hayatı hakkında hemen hiçbir bilgi yoktur.
  Edirne'deki Eski Câmi'nin onun tarafından yapıldığı kesindir. Bu yapının yan kapısı üzerinde bulunan kitâbede ismi ".... hâze'l câmii'l-aziz mi'mâren hasbünâ iftihârü's-südûr el- Hac Alâüddîn dâme izzehû...." şeklinde geçmektedir.
  Yaşadığı yıllarda yapılan hemen bütün imar hareketlerinde rolü olduğu ve bilhassa Bursa ve Edirne'deki âbidevî eserlerin birçoğunun ona ait olduğu kabul edilmektedir. Eski Câmi ulu câmi tipinin merkezî plana dönüşmesinde bir hayli gerilerde olmasına rağmen yine de bir merhale olarak kabul görmektedir. Bir kısım yazarlara göre Mimar Hacı Alâeddin Klasik Türk mimârî ekolünü hazırlayan bir devrede faaliyet göstermiş ve bu devrenin en önemli eseri olan Üç Şerefeli'nin ortaya koyduğu prensiplerin olgunlaşmasının en büyük âmillerinden olmuştur. Bu sayededir ki gelecek yüzyıl içinde Türk mimârîsi en olgun üslûbuna kavuşmuştur.