Molla Fenari Kısaca Kimdir

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Ceren tarafından 3 Mart 2016 başlatılmıştır.

  1. Ceren

    Ceren Süper moderatör

    Molla Fenari Kimdir


    Osmanlı Devletinin ilk Şeyhülislamıdır. MaveraÜnnehir'de 1350 yılında doğan Molla Fenari, babası Molla Hamza ile birlikte Konya'ya gelerek yerleşti. İlk tahsilini babasından aldı. Daha sonra devrin ünlü bilginleri, Cemaleddin Aksarayi, Alaeddin Esvel ve Şeyh Kemaleddin'in derslerine devam etti. Dini bilimler yarında, matematik ve astronomi de okudu. Bunlarla yetinmeyerek Mısır'a gitti ve orada da eğitim gördü. Dönüsünde, Karamanoğlu Alaeddin Bey'le tanıştı ve Karaman'da 12 yıl kazaskerlik yaptı. Bu arada, Karamanoğulları'ndan Gül Hatun ile evlendi.

    Daha sonra, Çelebi Mehmed'in daveti üzerine, Bursa'ya geçen Mollal Fenari, II.Murat tarafından 1424 yılında Şeyhülislamlığa getirildi ve ilk Osmanlı Şeyhülislamı oldu. Ölümünden sonra, çok zengin bir kütüphanesi olduğu anlaşıldı. Eserleri tefsirler (özellikle Fatiha Tefsiri) haşiyeler, şerhler ve dini konularla ilgili risalelerdir. Ayrıca yüz kadar bilim dalında ansiklopedik bilgi veren "Enmüzec-ul-ulum (Bilimler örneği)" ve "Husul-ül Bedai Fi Usul-İI-Şerayi (Şeriat Usulünde Yenilikler Meydana Getirme)" adlı eserleri vardır.