Mondros Ateşkes Antlaşması Tarihi Kaçtır

Konusu 'Araştırma' forumundadır ve Nehir tarafından 26 Eylül 2014 başlatılmıştır.


 1. Mondros Ateşkes Antlaşmasının Tarihi

  Mondros Ateşkes Antlaşması veya Mondros Mütarekesi, I. Dünya Savaşı bitiminde Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri aralarında imzalanan ateşkes belgesi. Osmanlı İmparatorluğu yerine Bahriye Nazırı Rauf * , Limni adasının Mondros Limanı’nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır.
  Mondros Ateşkes Anlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkımından sonrasında kurulan Ülkemizin genel olarak çerçevesini çizen önce uluslararası belge olarak önem taşır. Türk Kurtuluş Savaşı’nın siyasi manifestosu kalan Misak-ı Milli Beyannamesinin birinci maddesi, “30 Ekim 1918 tarihindeki anlaşmanın çizdiği hudutlar dahilinde, dinen, ırkan ve emelen müttehit Osmanlı İslam ekseriyetiyle meskûn yer alan aksamın tamamı, fiilen ve hükmen gayrı kabil-i tecezzi bir küldür [bölünmez bir bütündür].” demek suretiyle, Milli Mücadele’nin hedefi kalan ulusal varlığı Mondros Ateşkes Anlaşmasına gönderme yaparak tanımlar.  Ateşkesin Önemi ve Sonuçları:
  — Orduları dağıtılan Osmanlı Devleti’nin savunma gücü yok edilmiştir. Ayrıca egemenlik alanı daraltılmıştır.
  — Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
  — Boğazların denetiminin İtilaf Devletleri’ne bırakılmasıyla Rumeli ile Anadolu arasındaki bağlantı kesilmiş ve başkentin güvenliği tehlikeye düşmüştür.
  — Anlaşma Devletleri savaş sürerken tasarladıkları ve aralarında paylaştıkları Osmanlı topraklarını işgal edeceklerini açıkça ortaya koymuşlardır. Ateşkesin 7. maddesi Anadolu’nun işgali için gerekçe oluşturmuştur.
  — Ateşkesin 24. maddesi ile de Anlaşma Devletleri Ermenilere yurt vermeyi amaçlamışlardır.