Mondros Ateşkes Antlaşmasına Karşı Tepkiler

Konusu 'Cumhuriyet Tarihi' forumundadır ve Lavinia tarafından 11 Ocak 2013 başlatılmıştır.


  1. Mondros Ateşkes Antlaşmasına Tepkiler Nelerdir

    İstanbul Hükümeti yetkilileri içinde bulundukları şartlara göre en iyisini yaptıklarını söylüyorlardı. Antlaşma Mebusan Meclisi tarafından onaylanarak İtilaf ordularının daha fazla yer işgal etmeden durdurulması için yürürlüğe girmiştir.

    Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanmasından bir gün sonra Yıldırım Orduları grup komutanlığına atanan Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a çektiği telgraflarla,ateşkes maddelerinin yanlış anlaşılmaya müsait olduğunu böyle giderse İtilaf devletlerinin isteklerinin sona ermeyeceğini ve bütün vatanın tehlike altında olduğunu bildirmiştir. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal Paşa’nın antlaşma hükümlerinin uygulanmasına karşı gelebileceği düşüncesiyle Yıldırım Orduları Grup Komutanlığını ortadan kaldırarak Mustafa Kemal Paşayı İstanbul’a çağırmıştır. Bunun üzerine yola çıkan Mustafa kemal Paşa 13 kasım 1918’de İstanbul’a ulaşmıştır.

    “Osmanlı Hükümeti bu mütareke (ateşkes) ile kendini kayıtsız şartsız düşmana teslim etmeye muvafakat etmiştir. (kabul etmiştir.) Yalnız muvafakat etmiş değil, düşmanların memleketi istilası için onlara muaveneti(yardımı) de vaad etmiştir. Bu mütareke olduğu gibi tatbik edildiği takdirde memleketin baştan nihayete(sona) kadar işgal ve istilaya maruz olacağı şüphesizdir.”
    Mustafa Kemal ATATÜRK