Monera alemi nedir?

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve Zakkum tarafından 17 Ocak 2013 başlatılmıştır.


  1. Monera alemi hakkında bilgi

    Monera (Daha önce prokaryot hücreye sahip olan canlılar monera alemi olarak kabul edilmekteydi. Prokaryotae) diğer alemlerden ayrılarak Prokaryot (Prokaryotae) denilen bir üst alemde toplanmıştır. Monera alemi olarak isimlendirildiği dönemde Siyanobakteriler ( Mavi – Yeşil algler) ve bakteriler olmak üzere iki alt alemi içermekteydi. Bu dönemde Arkeler Monera içinde ayrı bir yere yerleştirilmemiştir. Halen Türkiye’de bazı özel dershanelerde bu eski taksonomik yaklaşım devam etmektedir. Zarla çevrili bir çekirdeği ve organelleri olan gelişmiş tekhücreliler üst alemine Eukaryot denilmiştir. Prokayotlargenellikle bir hücrelidir ancak bazen dış görünüşleri bakımından çok hücreliymiş gibi görünenleri de bulunmaktadır. Emilim (absorbisyon) ile ardıbeslek; fotosentez ile kendibeslek ve kemosentetik beslenen grupları içerirler. Çoğalmaları bölünme ya da tomurcuklanma ile eşeysiz olarak gerçekleşir. Kalıtsal materyallerini konjugasyontransformasyon transdüksiyon ve plazmit değişimi ile değiştirebilirler. Hareketlerikamçılarla süzülme ya da yavaş kayma şeklinde olur. Binlerce türü bilinmekte olupsınıflandırılmaları tam olarak yapılamayan bir gruptur üç domain (saha) canlı grubu kabul görmektedir. 1- Eubacteria 2- Archea 3- Eucaryota. Daha önceki yıllarda ise Monera aleminin alt alemleri; Altalem : Eubacteria
    Altalem : Archaebacteria olmak üzere gruplandırılmıştır.
    Eubacteria; kükürt (S) kullanan ya da kullanmayan yeşil bakterileri mor bakterilerispiroketleri cyanobakterileri ve gram pozitif bakterileri kapsar.
    Archaebacteria; metanojen termoasidofil ve halofil bakterileri kapsar.