Muğla'da çıkarılan madenler nelerdir

Konusu 'Coğrafya atlası' forumundadır ve Nehir tarafından 3 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Muğla'da çıkan madenler nelerdir

  Türkiye’nin güneybatı ucunda yer alan Muğla ili, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege
  Denizi ile çevrilidir. İl, Toros kıvrım sistemiyle Batı Anadolu kıvrım sisteminin iç içe geçtiği dağlık
  bir bölgede yer almaktadır.

  Muğla ili, maden potansiyeli bakımından zengin sayılabilecek bir ilimizdir. Bunların
  başında mermer, krom ve linyit gelmektedir. Muğla ili, hem mermer üretimi hem de mermer
  işletmeciliği bakımından ülkemizdeki önemli illerden biridir ve mermer üretim ve işletmeciliği il
  ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Güllük limanından değişik ülkelere mermer ihracatı
  yapılmaktadır. İldeki diğer endüstriyel hammadde kaynakları ise başta feldispat, diyasporit ve
  kükürt olmak üzere, kireçtaşı, dolomit, manyezit, kum-çakıl, grafit ve çimento hammaddeleri
  olarak sayılabilir. Milas-Karacahisar’da kapalı işletme yöntemiyle işletilebilecek düşük tenörlü (%
  16 S içerikli) kükürt yatağı bulunmaktadır. Burada kalın bir örtü tabakasının altında linyitle birlikte
  bulunan kükürtlü seviyeler birlikte işletildiğinde ekonomik olabilecektir. Ülkemizin bilinen önemli
  bazı diyasporit yatakları Milas ve Yatağan ilçelerinde bulunmaktadır. ilçelerde çok sayıda
  diyasporit yatak ve zuhurları yer almaktadır. Bu yatakların bir kısmı geçmiş yıllarda Eti Maden
  tarafından işletilmiştir. Kireçtaşı yatakları ilde Yatağan ve Milas ilçelerinde yer almaktadır.
  Yatağan-Aldağ Tepe sahasında % SiO2 içerikleri < 1 ve %MgO içerikleri <0.1’den küçük, % 92.4
  CaCO3 içerikli 16 milyon ton, Milas-Ören ve Sekköy sahalarında da % 90-98 CaCO3 içerikli
  toplam 96 milyon ton görünür+muhtemel kireçtaşı rezervi tespit edilmiştir. Milas ilçesinde ayrıca
  İkiztaş, Çukurköy ve Ketendere sahalarında da orta-iyi kalitede ve seramik sanayinde kullanılabilir
  nitelikte sodyum feldispat (albit) sahaları yer almaktadır. Bunlardan, İkiztaş sahasında % 8.5
  Na2O içerikli 28 milyon ton muhtemel albit rezervi belirlenmiştir. Dolomit oluşumlarına Fethiye ve
  Milas ilçelerinde rastlanmaktadır. Fethiye’de Sekiköy ve İncirköy sahalarında % 32-34 CaO ve %
  19-21 MgO arasında değişen içeriklere sahip dolomit sahaları bulunmaktadır. Milas-Ören’deki
  dolomitlerin ise % CaO ve % MgO içerikleri sırasıyla 30.6 ve 22’dir. Milas, yatağan ve Merkez
  ilçede de grafit sahaları yer almaktadır. Bunlardan bazıları geçmiş yıllarda işletilmiştir. Ayrıca ilde
  Dalaman ilçesindeki manyezit, Yatağan ilçesindeki çimento hammaddeleri ve Merkez ve Milas
  ilçelerindeki grafit zuhurları da diğer endüstriyel hammadde kaynaklarıdır. Merkez ilçe, Milas,
  Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde de orta kalitede kum-çakıl oluşumları belirlenmiştir.

  Muğla ilindeki metalik madenlerin çeşitliliği çok fazla değildir. İldeki önemli metalik
  madenler başta krom olmak üzere boksit, manganez ve demir olarak sayılabilir. Türkiye krom
  potansiyelinin yaklaşık % 6’sını Muğla-Denizli arasındaki ofiyolit birimleri içerisinde bulunan krom
  yatakları oluşturmaktadır. Muğla ilinde çok sayıda arama ve üretim yapılmış krom yatak ve
  zuhurları bulunmakta olup, bunlar ağırlıklı olarak Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri ile
  Marmaris ve Ula ilçelerinde yer almaktadır. Bu yataklardan bazıları Karaismailler, Üzümlü,
  Biticealan, kazandere ve kandak krom yatakları bunlardan bazılarıdır. Köyceğiz-Karaismailler’de
  % 30-38 Cr2O3 tenörlü 800.000 ton, Fethiye-Üzümlü’de % 36 Cr2O3 tenörlü 100.000 ton, Ula-
  Biticealan’da % 44-48 Cr2O3 tenörlü 100.000 ton, Köyceğiz-Kazandere’de % 37.5 Cr2O3 tenörlü
  236.000 ton ve Ula-Kandak’ta % 40-46 Cr2O3 tenörlü 100.000 ton rezerv tespit edilmiştir. Krom
  yataklarının bazılarından geçmiş yıllarda Etibank önemli miktarlarda üretim yapmıştır ve sonraki
  yıllarda sahalar Üçköprü tesisleri ile birlikte özel sektöre devredilmiştir. Bazı yataklardan halen
  üretim yapılmaktadır. Boksit yatak ve zuhurları Yatağan ilçesinde yer almaktadır. Buradaki
  %Al2O3 içerikleri 49-53, % Fe2O3 içerikleri 22-29 ve % SiO2 içerikleri 4-14 arasında değişen yatak
  ve zuhurların toplam muhtemel rezervi 4.900.000 ton olarak tespit edilmiştir. Bunlardan Yatağan-
  Meşelik yöresindeki yatak geçmiş yıllarda işletilmiştir. Yöredeki boksit oluşumları genellikle
  diyasporitik tipte olup, sertliği nedeniyle aşındırıcı malzeme olarak kullanılmamaktadır. Yörede
  zaman zaman işletilen diyasporitler yurt dışına ihraç edilmektedir. Milas-Sakarya’daki demir
  zuhurunun tenörü değişken olup, ekonomik cevher tenörü % 30 Fe ve yukarı olarak
  değerlendirilmiştir. Yatakta 2.400.000 ton rezerv belirlenmiş olup, geçmiş yıllarda yataktan
  140.000 ton cevher üretilmiştir.

  İl sanayisinde önemli yer tutan bir diğer yer altı kaynağı ise linyittir. Yatağan ve Milas
  ilçelerinde önemli linyit potansiyelleri bulunmakta olup, ildeki Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy
  termik santrallerinin kömür ihtiyaçları buralardan karşılanmaktadır