Mustafa Kemal Atatürk'ün Devrimleri

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Lavinia tarafından 30 Eylül 2012 başlatılmıştır.

 1. Atatürk'ün Devrimleri nelerdir

  Atatürk'ün yaptığı Devrimler

  Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi, toplumsal, eğitim, ekonomi ve hukuk alanlarındaki devrimlerini aşağıdaki gibi listeleyebiliriz.

  [​IMG]

  Hukuk alanındaki devrimler

  • Teşkilât-ı Esasîye Kanunu (1921)
  • Anayasanın kabulü (1924)
  • Şer'iyye mahkemelerinin kapatılması (1924)
  • Mecellenin kaldırılması (1926)
  • Türk Kanunu Medenisi (1926)
  • Türk Ceza Kanunu (1926)

  Ekonomi alanındaki devrimler

  • İzmir İktisat Kongresi (1923)
  • Aşar vergisinin kaldırılması (17 Şubat 1925)
  • Çiftçinin özendirilmesi (1925)
  • Örnek çiftliklerin kurulması (1925)
  • Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kurulması (1925)
  • Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
  • Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
  • Toprak Reformu (1929)
  • I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
  • Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması (1933)
  • Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulması (1935)

  Eğitim alanındaki devrimler

  • Medreselerin kapatılması (1924)
  • Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
  • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
  • Millet mekteplerinin açılması (1928)
  • Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
  • Güzel sanatlarda yenilikler (1928)
  • Türk Tarih ve Dil Kurumlarının kurulması (12 Nisan 1931, 12 Temmuz 1932)
  • Dil Devrimi (1932)
  • Üniversite reformu (1933)

  Siyasî alandaki devrimler

  • Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
  • Ankara'nın başkent olması (13 Ekim 1923)
  • Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
  • Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
  • Çok partili rejim denemeleri (1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası)
  • Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınması (1930 belediye, 1933 muhtarlık, 1934 meclis)


  Toplumsal alanda yapılan devrimler

  • Şapka ve Kıyafet İnkılâbı (25 Kasım 1925)
  • Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
  • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
  • Laiklik (1928)
  • Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (26 Aralık 1925 - 26 Mart 1931)
  • Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması