Namazda Türkçe Dua Yapılırmı

Konusu 'Dualar ve anlamları' forumundadır ve Yavuz tarafından 16 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Namaz da Konuşmanın Hükmü

  Namaz Kılarken Rivayetlerin Haricinde Dua Okumak

  Namaz kulların mutlak yaratıcıları Cenabı Allah ile tabiri caiz ise zaman ve mekan tayin etmeksizin buluşup konuştukları karşılıklı muhabbet ettikleri en hassas ibadetlerden birisidir. Namaz ismi türkçeye farsçadan geçmiş olup Kur'ani tabir ile salat yani dua diye isimlendirilmektedir. Namaz genel olarak Kur'an zikir tesbih ve tekbirlerden oluşmaktadır. Cenabı Allah ayeti kerimelerinde namazı bütün müslümanlara farz kılarken, keyfiyetini Cenabı Rasul Efendimizden öğrenmekteyiz. Neresinde Kur'an okuyacağımızı, neresinde tesbih ve tekbir getireceğimizi ve duaları nasıl yapacağımızı Rasulullah Efendimizden öğrenmekteyiz.

  Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselam Efendimiz bir hadisi şerfilerinde; "Namazda insanların kelâmından hiçbir şey uygun olmaz. Çünkü namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumadan ibarettir" (Nesai, Müslim, Ebu Davud) buyurmaktadır. Bu hadisi şerifi delil alarak bazı Hanefi ve Şafii fukehası Peygamber Efendimizden rivayet olan dua tesbih zikir ve tekbirler haricinde namazda hiçbir şeyin okunamayacağına hükmetmişlerdir. Peygamber Efendimiz (as) bir gün namaz kılarken arkasında bir adamın "Ey Allahım, bana ve Muhammed'e merhamet et, başka da hiç kimseye merhamet etme" diye dua ettiğini duyunca, selam verdikten sonra bu şekilde dua eden sahabesine "Geniş olan bir şeyi (Cenabı Allah'ın rahmetini) daralttın" IBuharai) diyerek, namazını tekrarlamsını istememiş fakat yanlış dua ettiğini bildirmiştir. Bir seferinde yine Peygamber Efendimiz cemaate namaz kıldırdığı esnada rukudan doğrulurken "semiallahulimen hamideh" (Allah hamd edeni işitti) dediğinde sahabeden biri "Rabbena ve lekel hamd hamden tayyiben mübareken fih" (Rabbimiz hamd senin içindir, öyle bir hamd ki tertemiz ve mubarek) diye mukabelde bulunmuştur. Namaz bittikten sonra Peygamber Efendimiz sahabesine söylediği duayı meleklerin yazarak gökyüzüne götürdüğünü bildirmiştir.

  Bu hadisler ışığında fakihler namazda iki insanın karşılıklı konuşması ve Peygamber Efendimizin dualarına aykırı olarak sadece dünyevi amiyane şeyler istemenin, ayrıca dua yeri olmayan kıraat gereken yerlerde yapılmasının caiz olmayacağını belirtmişlerdir. Her halukarda yapacağımız duaların Peygamber Efendimizin dularına benzemesi gerekmektedir. Çünkü istediğimiz şeyin hayırlı olabilmesi için sünnete uygun olması icab eder. Namazda rivayetle gelen dualar haricinde yada başka dilde dua yapılıp yapılmayacağı genel olarak fıkıh alimleri arasında ihtilaflı bir konudur. En doğrusunu Cenabı Allah bilir.
  yavuz yıldırım/webokur.net​

  [​IMG]