Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler Kısaca

Konusu 'Araştırma' forumundadır ve Lavinia tarafından 19 Ocak 2015 başlatılmıştır.

 1. Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler nelerdir

  Ülkemizde nüfusu etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:
  1. Fiziki Faktörler
  a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olarak toplandığı yerlerde iklim faktörü başta gelmektedir. İnsanlar ılıman ve kışların sert geçmediği bölgelerde yoğunlaşmışlardır.
  b. Yer şekilleri: Yurdumuzda engebenin fazla olduğu bölgelerde nüfusun seyrek olduğu görülmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi buna örnek gösterilebilir.
  c.Toprak özellikleri: Nüfusun fazla olduğu yerler incelendiğinde bunlar arasında verimli toprakların fazla olduğu coğrafyalar başta gelir. Tuz Gölü gibi çorak topraklı yerlerde yerleşim sayısı oldukça azdır.

  2. Beşeri Faktörler
  a. Sanayileşme: Sanayileşme oranının fazla olduğu yerler, iş imkanı bakımından geniş olanaklar sağladığından bu bölgeler nüfusun fazla olduğu yerlerdir.(İstanbul, İzmit, İzmir vb.)
  b. Tarım: Çukurova , Bafra gibi geçim kaynağının tarım olduğu yerler ülkemizde nüfusun yoğun olarak görüldüğü yerlerdir..
  c. Yeraltı kaynakları: Yeraltı kaynaklarının fazla olduğu yerler iş gücü bakımından insana ihtiyaç duyulan yerler olduğundan buralarda da nüfus yoğundur. (Zonguldak, Soma vb.)
  d. Turizm: Turizmin yoğun olduğu yerler de ülkemizde nüfusun çok olduğu bölgelerdir.
  e. Ulaşım: Kayseri, İstanbul, Eskişehir gibi ulaşım yolları üzerinde bulunan illerimizde nüfus artmıştır. Bu şehirlerin gelişiminde ulaşımın büyük payı vardır.