Nüfus kaybının sebepleri nelerdir

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Demir tarafından 12 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

 1. Nüfus kaybının nedenleri nelerdir

  -Ana ve bebek ölümleri.

  -Salgın hastalıklar.

  -Doğal afetler.

  -Savaşlar.

  -Dış göçler.

  -Trafik kazaları.  Yurdumuzda çeşitli sebeplerle nüfus kaybı olur. Bu sebeplerin başında ana ve bebek ölümleri, trafik kazaları, hastalıklar, doğal afetler ve dış göçler gelir.

  Yurdumuzda sağlık hizmetlerinin istenilen seviyede olmaması, hastalık öncesi koruyucu tedbirlerin alınamaması, her yıl çok sayıda vatandaşımızın ölmesine neden olmaktadır.

  Özellikle nüfusumuzun önemli bir kısmını oluşturan anne, bebek ve çocuklarda gerekli sağlık imkanları sağlanamadığı için çok sayıda kişi yaşamını yitirmektedir.

  Sağlık hizmetlerinin daha da yetersiz kaldığı kırsal alanlarda doğum öncesi veya sonrası hizmetlerin yetersizliği, hem anne hem de bebeğin ölümüne yol açabilmektedir. Yurdumuz-da her yıl, doğan on bebekten biri ilk yıl içinde bu nedenle ölmektedir.Yurdumuzda nüfus kaybının önemli bir nedeni de trafik kazalarıdır. Ekonomik gelir seviyesinin artması trafikteki araç sayısını çoğaltmış, bunun sonucu son yıllarda trafik kazaları da önemli ölçüde artmıştır. Bu kazalarda, çok sayıda vatandaşımız ölmekte veya sakat kalmaktadır. Ayrıca önemli miktarda maddî kayıp olmaktadır.

  1997'de yurdumuzda 387533 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 5125 vatandaşımız ölmüş 106246 vatandaşımız da yaralanmıştır.

  Trafik kazalarının önlenebilmesi yada azaltılabilmesi için;

  • Şoför ve yayalar daha iyi eğitilmeli,

  • Kara yollarının uzunluğu ve kalitesi artırılmalı,

  • Demir yolu ve deniz yolu ulaşımı geliştirilerek kara yollarındaki araç yoğunluğu azaltıl-malı,

  • Trafik kurallarına ve trafik işaretlerine uyul-malıdır.  Nüfus kaybının nedenlerinden biri de bulaşıcı hastalıklardır. Bulaşıcı hastalıklar; tifo, tifüs, dizanteri, kızıl, kızamık, salgın menenjit, verem, difteri, bulaşıcı sarılık, kolera gibi hastalıklardır. Bulaşıcı hastalıklar, insanlara bir-takım yollarla bulaşır ve tedavi edilmezlerse ölümlere neden olabilirler.

  Bulaşıcı hastalık çıktığı anda, başkalarına geçmeden tedavi edilmelidir. Yoksa hasta olan kişi hem kendine hem de başkalarına zarar verir.

  Depremler, heyelanlar, sel baskınları, çığ düşmeleri gibi olaylara doğal afetler denir.

  Doğal afetler, nüfus kaybına yol açan önemli faktörlerdendir. Doğal afetlerde, afet öncesi ve sonrası önlemler alınarak can ve mal kaybı en aza indirilebilir. Özellikle deprem bölgelerinde, bina yerinin iyi tespit edilmesi, binanın sağlam yapılması, deprem anında ve sonrasında gerekli kurallara uyulması can ve mal kaybının azaltılması açısından çok önelidir.

  Ülkemizde nüfus kaybına yol açan önemli bir neden de dış göçlerdir. Günümüzde yüz binlerce yurttaşımız işçi veya öğrenci olarak yurt dışında bulunmaktadır.

  Ülkemizde nüfus artışına paralel olarak iş ve ekonomik imkanların artırılması halinde dış göç durdurulabilir