Nüfusta isim değişikliği nasıl yapılır

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Ceren tarafından 10 Aralık 2014 başlatılmıştır.

 1. Ceren

  Ceren Süper moderatör

  nüfusta isim değişikliği nasıl yapılır

  İsim değiştirme davaları sık rastlanılan davalardan olup, MK.m.27/I’e göre;”Adın değiştirilmesini gerektiren haklı bir sebep bulunmalıdır.”Şöyle ki, ismin nüfusta yanlış yazılması yahut memnun olunmayan bir ismi taşıma durumu ile çok karşılaşmaktayız. İsim değiştirme için haklı sebeplerin varlığı gerekir; örneğin aile yada arkadaşlar arasında farklı bir isimle çağrılmak/tanınmak, ismi yüzünden kötü şöhret sahibi olmak, başka bir kişinin adıyla karışıklığa sebebiyet vermesi veya alay konusu olmak isim değiştirmek için haklı sebeplerdendir ancak mahkeme hakiminin de takdiri bu tarz davalarda önem taşır.
  Ayrıca adın değiştirilmesi kişiye sıkı şekilde bağlı bir hakkın kullanılması niteliğinde olduğu için ayırt etme gücüne sahip olmak yeterlidir. Yani ergin olmayan (18 yaşını doldurmamış) vatandaşlarımız da bizzat dava açabilirler. Fakat bu öz ad için geçerlidir,soyad için geçerli değildir.Davanızı isim değiştirme gerekçenizle birlikte şahit beyanları ile de desteklemeniz gerekmekte.Yani mahkeme huzuruna çıkacak olan şahitleriniz sizi x adı ile değil de y adı ile tanıdığını söyleyecekler örneğin. Aşağıda isim değişikliği için örnek bir dava dilekçesi bulunmaktadır. Kendi sebeplerinizi yazarak davanızı açabilirsiniz.


  İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine

  DAVACI:
  ADRES :
  DAVALI : Nüfus Müdürlüğü,iSTANBUL
  T.KONUSU : İsim ekleme talebimden ibarettir.
  AÇIKLAMALAR: 1- Nüfus kayıtlarında adım .. olarak geçmektedir. Ancak, bu ad sadece kimliğimde olup, gerek aile içinde gerekse sosyal yaşamda ve çevremde göbek adım olan .. olarak bilinmekte ve öyle çağrılmaktayım. Buna karşın, adım her nasılsa nüfus kayıtlarına .. olarak yazılmıştır.
  2-Nüfus kayıtlarında ayrı sosyal yaşamda ayrı adla bilinip tanınmamdan dolayı mesleki hayatım başta olmak üzere, yaşantım içerisinde birçok sorunla karşılaştım. Takdir edersiniz ki ad, kişiyi toplum içindeki öteki kişilerden ayırmaya yarayan bir hukuki araç, bir belirtidir. Belirli hukuki sonuçların belirli bir kişiye bağlanabilmesinde de ad en önemli araçtır. Adın hangi şartlar altında ve ne şekilde değiştirileceği hem 4721 sayılı kanunda hem de 1587 sayılı kanunda belirtilmiştir. Yargısal içtihatlarda, nüfusta görünen adın yetersizliği, nüfustaki adından başka bir adla bilinip tanınma, ad değişikliği için yeterli bir sebep olarak görülmektedir. Bu durum Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1.3.2000 gün ve 2000/18-27 E.2000/154, K.15.10.2003 gün ve E.2003/18-663, K.2003/587 sayılı kararlarıyla da sabittir.
  3-Bu amaçla nüfus kayıtlarında ..olan adıma sosyal yaşamda bilinip tanındığım .. adını eklemek istiyorum. Bu şekilde de karşılaştığım sorunlara bir son vermek amacındayım. Bu nedenlerle işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.
  HUKUKİ SEBEBLER: MK, Nüfus Kanunu ve sair ilgili mevzuat.
  SÜBUT SEBEBLERİ: Nüfus kaydı, Şahit Beyanları ve sair Hukuki deliller.
  SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı nüfus kayıtlarında .. olan adıma,sosyal yaşamda tanınıp kullandığım .. adının eklenmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.
  tarih
  Davacı: … …
  imza