Ohal olunca ne olur Ohal nedir?

Konusu 'Web Haber' forumundadır ve Ceren tarafından 20 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Ceren

  Ceren Süper moderatör


  OHAL kanunu OHAL olunca ne olur OHAL nedir

  OHAL açılımı nedir?

  Ohal olağanüstü Hal anlamına gelmektedir.

  OHAL nedir?


  -Tabii afet,
  -Tehlikeli salgın hastalıklar
  -Ağır ekonomik bunalım
  -Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması (Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet olaylarının ortaya çıkması) sebepleriyle olağanüstü hal ilân edilir.

  Olağanüstü Hal'in İlan Edilişi
  -Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi ile yurdun bir veya birden fazla bölgesinde, bütününde süresi 6 ayı geçmemek üzere Olağanüstü hal ilan edebilir.
  -Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşü alınmaktadır.
  -Olağanüstü hal ilanına karar verilmesi halinde, bu karar Resmi Gazete' de yayımlanır ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulur.
  -TBMM tatilde ise hemen toplantıya çağrılır. TBMM tarafından onaylanmayan Olağanüstü Hal yürürlükten kaldırılır.
  -Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisçe onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.
  TBMM olağanüstü hal'in süresini her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatabilir.
   
  Son düzenleme: 21 Temmuz 2016