Os Frontale Nedir? Kısaca

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve Chanyeol tarafından 28 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Chanyeol

  Chanyeol Süper moderatör Yönetici

  Os Frontale

  Os Frontale: Kafanın ön taraftaki kısmını oluşturan Os Frontalenin anlamı alın kemiğidir. Os Frontale yani Türkçe ismi ile alın kemiği, hem kafa boşluğu yani cavum cranii denilen yerin ön bölümünün tamamına yakınını hem de göz çukurunun üstte kalan kesimini oluşturmaktadır.Alın kemiğinin dikey sedef parça ve göz çukuru burun parçası olmak üzere toplam iki adet parçası vardır. Bu parçaların özellikleri aşağıda belirtilmektedir.

  Sedef Parçası (Pars Sguama Frontalis)
  Alın kemiğinin iki ana parçasından biri olan sedef parçası iki adet yüzü ve iki adet de kenardan oluşmaktadır. Sedef parçasının yüzleri facies interna yani iç yüz ve facies externa yani dış yüzler olmaktadır.
  • Sedef Parçasının İç Yüzü (Facies İnterna): Sedef parçasının iç yüzü kafa içine bakmaktadır ve çukurca bir yapıya sahiptir. Orta çizgide yukarı kısımdan aşağı kısma doğru bir oluk uzanmaktadır ve bu oluğun ardından ibiğe benzer bir çıkıntı bulunmaktadır. Bunun alt kısmında ise yetişkin kişilerde kör olan bir delik bulunmaktadır. Yetişkin olmayan kişilerde bu delik genel olarak baş boşluğu ile burun boşluğunu birleştirme görevi görmektedir. Orta çizginin yan taraflarında ise düzenli olmayan bir takım çukurcuklar mevcuttur.
  • Sedef Parçasının Dış Yüzü (Facies Externa): Dış yüzeyi tümsektir ve orta çizginin iki yan kısmında da belirgin olarak, ismine tuber frontalene denilen birer adet kabarıklık mevcuttur. Bunun hemen alt kısmında çizgi şeklinde ve açıklığı aşağı doğru olan kaş kemeri mevcuttur. İki kaş kemerinin ortasında, hafif kabarık olan düz bir kısım bulunmaktadır. Dış yüzün devamında ise burun parçası mevcuttur. Yüz yan kısımlarda keskin bir kenar olan orbita üst kenarına dek uzanmaktadır ve bu kenar göz çukurunun taban kısmının yukarı kenarını yapmaktadır. Bu kenarın iç kısmında incisura Frontalis isminde bir çentik mevcuttur. Mevcut olan bu çentiğin dış yüzeyinin yan tarafında da incisura supraorbitalis isimli farklı bir çentik mevcuttur. Orbitanın üstteki kenar kısmının üstteki dış köşe kısmından başlayıp yukarı ve arka tarafa doğru giden linea temporalis inferior isimli bir çizgi mevcuttur. Bu çizginin öndeki ve alttaki kısımları bir araya gelerek elmacık çıkıntısı denilen yere ulaşmaktadır. Bu çizginin alt kısmında yer alan üçgen şekilli kemik parçasının ismi alın kemiği şakak yüzüdür.
  • Sedef Parçasının Kenar Kısımları: Sedef parçasının üst kenar kısmına margo coronalis adı verilmektedir. Üst kenar iç ve dış yüzlerin ortasında bulunmaktadır ve şekli yarım aya benzemektedir. Üst kenarın yukarıda kalan kısmında çeper kemikle taşçı dikiş isimli bir dikiz oluşturmaktadır. Yan kısımlarında ise temel kemikle sutura sphenofrontalis isimli dikişleri oluşturmaktadır. Sedef parçasının kenar kısımlarının alt kenarı ise aşağı kısımda pars orbitonasaliş birleşme kısmında bulunmaktadır. Bu kısım orbitanın üstteki kenar kısmı olan margo supraorbitalistir.
  Göz Çukuru-Burun Parçası ( Pars Orbitonasalis)
  Göz çukuru-burun parçasının iki yüzü bulunmaktadır. Bunlar iç ve dış yüzlerdir. Bitişik ve serbest olmak üzere de iki kenarı bulunmaktadır ve bitişik kenarın birleştiği kısım pars squamadır. Serbest kenarı ise arka taraftadır. Kafa boşluğuna bakan iç yüz, bu boşluğun kafa ön çukurunun tamamına yakınını yapmaktadır. Ortada açık olan kısmı arka tarafa bakan bir çentik bulunmaktadır ve bu çentik nal şeklindedir. Çentiğin olduğu kısımda lamina criprosa bulunmaktadır. incisura etmoidalisin iki yanında iki farklı oluşum bulunmaktadır. Bunlardan birincisi iç tarafa doğru yassı girintiler, diğeri ise kabartılardır. Bu ikisi beynin yarım kürelerinin bu kısımlara denk gelen girinti, çıkıntılarına uygun olmaktadır. ethmoidalisin iki yanında bulunan dış yüz ise, orbitanın üstteki duvarını yapmaktadır. Bunun çevresinde küçük çukurlar mevcuttur. Bunların arasında ön ve arka tarafta olmak üzere iki adet küçük oluk bulunmaktadır. Burun kısmı ise, incisura ethmoidalisin önünde yer almaktadır.