Osmanlı Devleti'ne ilk katılan beylik hangisidir?

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Nehir tarafından 26 Ekim 2015 başlatılmıştır.

 1. Osmanlı'ya ilk katılan beylik hangisidir?

  Osmanlı Devleti'ne ilk katılan beylik Karesioğulları Beyliği'dir.

  Karesi oğulları beyliği Danişment Gazı’nın soyundan gelmektedir. Danişment oğullarının Selçuklulara katılmasıyla birlikte Batı Anadolu’da uç beyliği oldular. Zamanla Bizans'a ait toprakları ele geçirerek Marmara kıyılarına kadar çıktılar. Bunlardan Kalem şah Bey ve Karesi Bey Balıkesir fethederek beyliğin merkezi yaptılar. Zamanla beyliğin sınırlarını genişlettiler. Bizans, Marmara kıyılarından uzaklaştırılarak Çanakkale de Karesi topraklarına katıldı.

  Karesi Beyden sonra Demirhane Bey, merkezi Balıkesir olan bölgeye Yahşi Bey de Bergama çevrelerine hakim olarak , beyliklerini sürdürdüler. Osmanlıların ikinci hükümdarı Orhan Beyin Balıkesir ve çevresini ele geçirmesinden sonra , Süleyman Bey, Çanakkale taraflarına hakim oldu. Yahşi Bey ve Süleyman Bey, Rumeli topraklarına geçtilerse de uzun süreli bir başarı elde edemediler.

  Son zamanlarında Osmanlılara bağlanan Karesi oğulları Beyliği , sonunda bu devletin toprakları içine katıldı (1360). Anadolu’da Osmanlılara katılan ilk beylik Karesi oğullarıdır. Karesi oğullarının donanmaları da Osmanlı hakimiyetine geçti. Ayrıca Hacı İl beyi , Evreniz , Ece Halil ve Gazi Fazıl beyler gibi Karesi komutanları da Osmanlı hizmetine girdiler. Rumeli kıyılarına yapılan seferler dolayısıyla bu bölgeyi iyi tanıyan Karesi komutanları ,Gazi Süleyman Paşanın Rumeli harekatında çok yararlı oldular.

  Osmanlıların Beyliği Alması

  1354’de Osmanlı beyi Orhan Gazi, Balıkesir üzerine bir sefer düzenledi. Karesi oğulları beyliğinin merkezi olan Balıkesir’i ele geçirdi. O tarihlerde Bursa’da Dursun bey, kendisinin kardeşi Demirhane yerine bey olması koşuluyla Balıkesir, Aydıncık ve Bergama’yı Osmanlılara vereceğini açıklamıştı. Orhan Gazi , bu öneriyi kabul ederek, 1345’de Balıkesir üzerine geldi. Demirhan bey Bergama’ya çekildi. Ünlü komutanlarından Hacı İl beyi, Evrenos Gazi, Ece Halil, Gazi Fazıl beyler, Orhan beyin hizmetine girdiler. Daha sonra Orhan Gazi Dursun beyi Bergama’ya göndererek kardeşiyle barıştırmak istedi. Ancak kaleden atılan bir kurşunla Dursun bey şehit oldu. Ele geçirilen Demir Han bey Bursa’ya götürüldü ve 1347’de orada vebadan öldü.

  I. Murat ise Çanakkale yöresini yöneten Süleyman beyin elinden buraları 1359’da ele geçirdi. Böylece Karesioğulları beyliği tarihe karıştı. Balıkesir bir sancak merkezi olarak Osmanlı yönetimine girdi.