Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri maddeler halinde

Konusu 'Eğitim Desteği' forumundadır ve Nehir tarafından 15 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

 1. Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri nelerdir

  1 – Coğrafi keşiflerle ticaret yolları taraf değiştirince Osmanlı toprağından geçtiğimiz ipek ve baharat yolu önceki önemini kaybetti . Bu statü refahını bu ticaret yollarına borçlu durumda olan Anadolu kent yaşamının sönmesine neden oldu ve ticaret hayatını olumsuz yönde etkiledi .
  2 – Yepyeni keşiflerle sınırsız hammadde kaynaklarına ve yeraltı yeraltı maden bolluğuna kavuşan Avrupa’da altın ve gümüş bolluğunun getirdiği arz artışı Osmanlı ülkesindeki hammadde ve buğdayın bu kıtaya doğru akmasına yol açtı . Bu statü Osmanlı el sanatlarını hammadde darlığına soktu , yemek sıkıntısı oldu . Kıymetli yeraltı yeraltı maden sıkıntısına düşen Osmanlı Devleti miras birimi olan Akçenin ayarını düşürmek zorunda kaldı . 100 dirhemden 269 Akçe kesen Osmanlı üç . Murad devrinde 100 dirhemden 950 Akçe kesmek zorunda kaldı .
  3 – Ekonomideki en yıkıcı etkiyi kapitülasyonlar yapmıştır . Devletin kuvvetli olduğu aşama siyasi miras sağlamak amaçlı yanlızca Fransa’ya verilen bu imtiyazlar fazladan bir an öncelik olarak bir an önce sonra yükümlülük şekline dönüşünce devletin istismarı amaçlı fırsat oldu .
  4 – 1838 Balta limanı Antlaşmasıyla yabancıların ticaret kısıtlaması kaldırıldı . Gümrük duvarını kaldıran bu antlaşma pahalı olmayan Avrupa mallarını Osmanlı pazarlarına doldurdu .
  5 – Avrupa’nın mali sermayesi 1854 de ilk borç antlaşmasıyla girdi . Edinilen borçlar mevduat olarak değerlendirilmedi . Savaşlara ve gösterişe harcanınca hükümet faizlerini dahi ödeyemez oldu . Sonuçta alacaklı devletler 1881 de Duyun – u Umumiye kurarak Osmanlı Devletinin tüm gelir kaynaklarına el koydular .
  6 – Uygun Fiyatlı dengelerin bozulması yönetimde , hükümet kurumlarında sosyokültürel yapıda da tesirli olmuş gerileme zamanı başlamıştı . Mutlakiyet sebebiyle padişahların kişilikleri bu aşamada mühim unsur olmuştur . Yönetimdeki yetki boşluğu , bayanların , ulema ve saray ağalarının ön plana çıkmasına , taht kavgalarına neden vermiştir .
  7 – Merkezden ayrılmak istemeyen veliahtlar merkeziyetçi idaresi üç kıtaya yayılan imparatorlukta yönetim aksaklıklarına neden oldu . Yer yer çıkan celalı isyanları bu bozulan gidişin ilk ayak sesleri olmuşsa da merkezde kimse bunu farklılık edecek vaziyette değildi .
  8 – Önceleri gelişmek sonraları sınırları muhafaza etmek amaçlı yapılmış olan bütün savaşlar büyük kayıpları da eşliğinde getirmiştir . Bol ganimetle dönülmeyen savaşlar ekonomiyi iyice bozduğu bunun amaçlı benzer çalışacak nüfusun savaşta erimesi , birey gücü potansiyelinin savaşlarda kaybedilmesi , üretici yaş grubunun tükenmesine neden olmuştur .
  9 – Tımar sisteminin bozulması hem bir bir ekonominin hem bir bir de ordunun gücünü zayıflatmış , ateşli silahlar sipahilerin önemini azaltmış , maaşlı askerler hazineye yük getirmiştir .
  10 – Milliyetçilik hareketleri Osmanlı topraklarında hayatını sürdüren azınlıklar üstünde aksi etki yapmış , Sirp Yunan isyanları devleti uzun süre yormuştur .
  11 – Avrupa’nın Osmanlı Devletinin farklı yerlerinde açtıkları okullar bilim adamı yetiştirmekten ziyade kültürlerini dağıtım ve yerleştirmek amaçlı kullanmaları devletin yetişmiş birey gücü potansiyelini iyi kullanamamasına neden olmuştur