Osmanlıda Açılan Okullar

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Yavuz tarafından 10 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Osmanlıda Açılan Yerli Ve Yabancı Batı Tarzında Sivil Okullar Hangileridir Nelerdir

  Osmanlı Devleti asırlar süren iktidarı süresince çok değişik coğrafyalara ulaşmış, farklı kültür ve inanışlar ile karşılaşmıştır. Genel olarak inanç, eğitim ve insanların sosyal standartlarına pek fazla karışmayan Osmanlı sistemi eğitim ve öğretime her zaman önem vermiştir. Dünyayı yöneten bu güç karşısında ise inanç ve iktidar açısından çok fazla düşmanı mevcuttu. Bunlar içeriden ve dışarıdan zaman zaman başarı göstererek Osmanlı Devletinin gidişatını ve bir gaza devleti olma özelliğini bozmuş yada kısa süreliğine sekteye uğratabilmişlerdir. Osmanlı Devleti kendi içinde aşağıda sayacağımız okulları kurmuş ve zaman içinde yabancıl okullarda izin vermiştir.

  Osmanı Devletinde kurulan okullar;

  1734 Hendeshane Okulu: Osmanlıda ilk olarak eğitimli asker yetiştirmek üzere modern olarak kurulmuş okullardandır. Fakat Patrona Halil isyanının bastırılmasından sonra bu okul kapatılmıştır.

  1773 Müdendishane-i Bahri-i Hümayun Okulu: Deniz donanması ve denizci subayı yetiştiren okulun ana konusu deniz mühendisliği üzerineydi. Okulda ağırlıklı olarak matematik ilimlerine önem veriliyordu.

  1796 Mühendishane-i Berri-i Hümayun Okulu: 3.Selim'in tahta geçmesinden sonra Deniz mühendisliği eğitiminin yanı sıra kara kuvvetlerinin geliştirilmesi için özellikle topçu bataryalarına eğitimli mühendisler yetiştirmek için kurulmuştur.

  1827 Mekteb-i Tıbbiye Okulu: Sultan 2.Mahmut döneminde eğitimde çok büyük reformlar yapılmıştır. Bunların başında Müslüman Tabiplerin yetişim özellikle ordu görevlerinde yer almaları için bu okul açılmıştır. Bu okullarda İbni Sina'nın eserleri kaynak alınarak doktor eğitimi verilmiştir.

  1834 Mekteb-i Harbiye Okulu: Yine 2.Mahmut zamanında mesleki eğitimin artması ve nitelikli asker ve subayların yetiştirlmesi amaçlanarak kurulmuştur.

  Rüşdiye Okulları: Osmanlı sisteminde genel eğitimin verildiği medreselerden sonra modern eğitime hazırlık için açılmış okullardır.

  İdadi Okulları: Tanzimat döneminden sonra yüksek okullara hazırlık için açılmış okullardır.

  Sultani Okulları: Yabancı okulların eğitim sistemi baz alınarak açılmış modern okullar niteliğedirler. Özellikle Fransızların öncülük ettiği okullardır. Bunların haricinde Osmanlı devletinde Ziraat Mektebi, Hukuk Mektebi ve Darülfünun mektepleri hizmet vermekteydi. Osmanlıda kurulan diğer yabancı okulları ise, Fransızların St. Pierre (1824), Notre Dame de Sion Kız Lisesi (1839), Saint Joseph (1864), Saint Esprit (1871) okullarıdır. Osmanlı Devleti sanıldığı gibi sadece islami ilimlerin verildiği güncel ve mesleki eğitimlerin hiç verilmediği bir kuruluş değildir. Öyle olsaydı asırlarca hakimiyetini salt bir kaba kuvvet ile sürdüremezdi.