Osmanlıda Hendesehane Nedir

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Demir tarafından 18 Ocak 2014 başlatılmıştır.

  1. Hendesehane Nedir Tarihi

    Hendesehane, Osmanlı döneminde teknik eğitim ve mühendislik eğitimi veren askeri okul. Osmanlılarda eskiden teknik eğitimin hangi kurumlarda yapıldığına ilişkin kesin bilgi yoktur. Ama 16. yüzyılda, Süleymaniye medreseleri arasında bir de Darülhendese’ nin yer aldığı bilinmektedir. Aynı yüzyıl sonlarında dinsel inançlara aykırı düştüğü gerekçesiyle medreselerde hendese (geometri) ve riyaziye (aritmetik) okutulmasına son verildi. Darülhendese de bu gelişmeye bağlı olarak işlevini yitirdi. Askerliğin bir uzmanlık dalı haline gelmesi ve bunun için teknik eğitime gereksinme duyulması üzerine, 1773′te Tersane-i Âmi- re’de teknik eğitim ve mühendislik eğitimi veren bir okulun açılmasına karar verildi; kadırgaların çekildiği gözlerden biri bu iş için ayrıldı. Gerekli araç gerecin bulunmasından sonra, Hendesehane denen okul öğretime açıldı. Hocalığa logaritma çalışmalarıyla tanınan Gelenbevi İsmail Efendi getirildi. İstanbul’a gelen Fransız mühendislerin de katkısıyla bu kuruluş kısa sürede gelişti. Ama bulunduğu yerin çalışmalar için yetersiz kalması nedeniyle, Tersane-i Âmire zindanının yanında, günümüzdeki Camialtı yakınlarında bir mühendishane yaptırıldı ve okul 1776′da Mühendishane-i Bahri-i Hümayun adıyla yeniden düzenlendi. Bazı kaynaklarda ise okulun 1773′te Riyaziye Mektebi adıyla açıldığı, 1776′da Hen- desehane-i Bahri-i Hümayun ya da Mühendishane-i Bahri-i Hümayun adıyla yeniden düzenlendiği belirtilir.