Osmanlı'da kadı nedir ?

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Elif tarafından 10 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

  1. Elif

    Elif Yönetici Admin

    Osmanlı'da kadı, bir taraftan yargı yetkisine sahip, diğer yandan idari ve askeri yetkileri ellerinde bulundurmakta idi. Bunların şer'i meseleler hakkında verdiği hükümler bir ''İ'lam'' niteliği, diğer hususlardaki, kararları ise, daha çok bir ''arz'' hüviyetini taşımakta idi.

    Osmanlı döneminde kadıların bir takım sınıflara ayrıldıkları görülmektedir. Başta birinci sınıf kadılar gelir ki bunlar Anadolu ve Rumeli kadılarıyla İstanbul kadısıdır. Anadolu ve Rumeli kaz askerleri, sadrazam ve seyhülislamdan sonra Divan'ın en yüksek şahsiyetleri durumunda idiler. Rumeli, Darul-cihad olduğuda, Rumeli Kaz askeri teşrifatta önde gelirdi. Bunlar şeyhülislam'ın teklifi ve sadrazamın inhası üzerine padişah tarafından tayin edilirlerdi. İstanbul kadısı, yargı yetkisi yanında bütün diğer kadılar gibi bugünkü belediye reislerinin görev ve yetkilerine de sahipti. Birinci sınıf kadıları da bulunmakta idi. Bundan sonra ikinci, üçünü, dördüncü ve beşinci olarak sınıflanan kadılar vardı. Üçüncü sınıf olanlar müfettiş kadılar idi. Dördüncü sınıfı, küçük şehir ve kasaba kadıları teşkil etmekte idi. Beşinci sınıfı ise, "Naibler" teşkil etmekte idiler ki, bunlar görevi başına gitmeyen kadılara vekillik ederlerdi.