Osmoz Nedir

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve Chanyeol tarafından 14 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

  1. Chanyeol

    Chanyeol Süper moderatör Yönetici

    Osmoz

    Osmoz: Birbirlerinden geçirgen bir zarla ayrılmış, farklı derişiklikte iki çözeltinin bazı durumlarda yer değiştirdiği görülmektedir. Çözücü molekülleri, zardan, çözünen maddenin moleküllerinden daha çabuk geçer. Sonuç olarak, çözücü, derişikliği az olan çözeltiden fazla olan çözeltiye geçeceğinden dolayı iki çözeltinin derişikliği eşit olacaktır. Bu olaya osmoz ya da geçişme denilir. 1748 yılında Fransız fizikçi Abbe Jean Antoine Nollet tarafından bulunmuştur. Nollet, bir cam borunun geniş ucunu parşömen kağıdıyla kaplamış boruyu, belli bir düzeye kadar sakaroz ve su çözeltisiyle doldurmuştur. Borunun parşömen kaplı ucu, içinde su bulunan bir kaba batırıldığında, kap içindeki su molekülleri, parşömenden, sakaroz moleküllerinden daha hızlı geçtiğinden dolayı, cam borudaki çözeltinin düzeyi yükselmiştir. Cam borudaki çözeltinin düzeyini, sonradan osmoz basıncı veya geçişme basıncı adı verilen, hidrostatik basıncın yükselttiği anlaşılmıştır. Bu durumda oluşan Osmoz basıncı, zardan geçen suyun ortaya çıkardığı basıncın ölçüsüne verilen addır. Nollet’nin deneyindeki parşömen, sakaroz moleküllerini bir nebze de olsa geçirdiği için, osmoz basıncı kalıcı olmamıştır. Başka bir deyişle, çözeltilerin birbirlerine geçmesi ile bu basınç değiştiğinden, cam borudaki çözelti ile kaptaki su, sonunda aynı düzeye gelmiştir.

    Osmoz: Bir çözeltideki çözünen madde moleküllerinin bir zardan geçmesine diyaliz denilmektedir. Diyaliz sürecinden, yapay böbrek makinelerinde yararlanmaktadır. Meyveleri saklamak için geliştirilen yöntemlerde, osmoz ile su giderme işleminin yanında, vakumda ya da dondurarak kurutma işlemleri kullanılmaktadır. Yöntem, enzimlerin etkinliğini gidermek için, kabukları soyulmuş elma dilimlerine uygulanarak iyi bir sonuç alınmıştır. Elma dilimleri 60-65˚C sıcaklıkta, ağırlıkça yaklaşık % 70 derişiklikte olan sakarozlu suya batırılmıştır. Meyve yüzeyinde sulanma olmaması için, şurup, bir pompayla karıştırılmış böylece, osmoz basıncının değişmemesi de sağlanmış olmaktadır. Yaklaşık 4 ila 6 saat sonra, osmoz yoluyla suyu çıkan meyve, ağırlığının % 40’ını yitirmektedir. Bu süreç tamamlanınca, sakarozu uzaklaştırmak için meyve yıkanır. Bir vakum fırınında, 60˚C’ta son kurutma yapılır.